Działalność Statutowa

Zasady wnioskowania, podziału i rozliczania dotacji na działalność statutową Wydziału Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

GŁÓWNE TEMATY I ZAGADNIENIA BADAWCZE REALIZOWANE W RAMACH DS

I. Granice przystosowania we współczesnych naukach o sporcie

I.1 Fizjologiczne i biochemiczne aspekty zmian przystosowawczych i adaptacyjnych spowodowanych treningiem i warunkami środowiska

I.2 Molekularna regulacja odpowiedzi na trening sportowy i zdrowotny

 I.3 Uwarunkowania genetyczne człowieka do wysiłków fizycznych – wpływ treningu fizycznego

I.4 Indywidualizacja jako czynnik optymalnego treningu

I.5 Trening sportowca jako edukacja. Osobowościowe i społeczne zmiany sportowca w  różnych fazach jego kariery

II.   Aktywność fizyczna człowieka w różnym wieku dla zdrowia i jakości życia

II.1 Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w prewencji chorób cywilizacyjnych

II.2 Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w prewencji nadwagi i otyłości

II.3 Aktywność fizyczna ludzi w starszym wieku – czynnik osłabiający zmiany inwolucyjne w  organizmie

II.4 Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży oraz ludzi w starszym wieku dla jakości życia

Zasady wydatkowania środków dotacji na utrzymanie potencjału badawczego

Druki