II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców "Kultura fizyczna w dobie XXI wieku" Rzeszów, 23-24 kwietnia 2015r.

Konferencja Mlodych Naukowcow.pdf Konferencja Mlodych Naukowcow.pdf (746.7 kB)

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa-Jakość w Sporcie, Bydgoszcz 15-16 stycznia 2015

konferencja Bydgoszcz 15-16.01.2015.pdf konferencja Bydgoszcz 15-16.01.2015.pdf (282.8 kB)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki”, Białystok 24-26 września 2014

KARTA ZGLOSZENIA-Bialystok.doc (379.9 kB)

Zaproszenie na konferencje- Bialystok.pdf (54.4 kB)

II International Scientific Conference - "Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries" Bydgoszcz 10-11 October 2014

Konferencja IKF UKW Bydgoszcz.pdf Konferencja IKF UKW Bydgoszcz.pdf (4.0 MB)

"Etyczny wymiar podróży kulturowych"

W dniach 25-26 września 2014r. odbędzie się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Turystyka w humanistycznej perspektywie" nt.: "Etyczny wymiar podróży kulturowych".
Konferencja organizowana jest przez Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki Wyfziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu.
Celem Konferencji, w ujęciu najogólniejszym, jest teoretyczny (etyczny) i praktyczny (moralny) namysł nad turystyką, zwłaszcza kulturową, w jej różnorodnych przejawach.
Bliższe informacje o Konferencji znajdziecie Państwo na stronie ZKPT.

Konferencja naukowa "Turystyka w obliczu zmian klimatu", Zakopane 15-17 października 2014

KARTA ZGLOSZENIA -2014 Zakopane.doc (23.0 kB)

Komunikat 1-2014 Zakopane.pdf (909.1 kB)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktualne problemy kultury fizycznej, aspekty prawne, ekonomiczne i pedagogiczne", Bydgoszcz 22 maja 2014

formularz aktualne problemy kultury fizycznej - Bydgoszcz.doc (46.1 kB)

zaproszenie_aktualne_problemy_kultury_fizycznej - Bydgoszcz.pdf (284.9 kB)

1st CONTROL OF MOVEMENT AND POSTURE CONFERENCE EMG and posturography workshop, October 9-10, 2014 at Faculty of Physical Education and Physiotherapy, Opole University of Technology, Poland

http://www.comp.po.opole.pl/

III Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego - Gdańsk, 9 maja 2014 roku

Prezentacja  III Ogolnopolska Konferencja Prawa Sportowego.pdf Prezentacja III Ogolnopolska Konferencja Prawa Sportowego.pdf (2.4 MB)

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Turystyka i rekreacja – współczesne wyzwania, obszary i problemy badawcze" - Kampinoski Park Narodowy, 20 - 21 listopada 2014 roku

Konferencja_WTiR_2014.doc Konferencja_WTiR_2014.doc (85.5 kB)

Konferencja Naukowa pt. Trening sportowy Diagnoza – Projekt - Kontrola, Poznań 29 maja 2014 roku

Komunikat nr 1 Poznan 29 maja 2014.pdf Komunikat nr 1 Poznan 29 maja 2014.pdf (553.2 kB)

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Turystyka i rekreacja – współczesne wyzwania, obszary i problemy badawcze" - Kampinoski Park Narodowy, 20 - 21 listopada 2014 roku

Konferencja_WTiR_2014.doc Konferencja_WTiR_2014.doc (85.5 kB)

Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców” - Warszawa 30 maja 2014 r.

Komunikat 1_Ogolnopolska Konferencja Studenckich Kol Naukowych 2014.pdf Komunikat 1_Ogolnopolska Konferencja Studenckich Kol Naukowych 2014.pdf (105.0 kB)

"II Międzynarodowa Konferencja Turystyki, Hotelarstwa i Rekreacji" - Poznań 19-21 maja 2014r.

W dniach 19-21 maja 2014r., Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu będzie współorganizatorem i gospodarzem "II Międzynarodowej Konferencji Turystyki, Hotelarstwa i Rekreacji".

Pozostali współorganizatorzy to:
- międzynarodowa grupa badawcza GITUR;
- Politechnika w Leirii (Portugalia);
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
Patronat nad konferencją objął European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation (EJTHR), a jej celem jest wspólny dialog, wspóldziałanie i dzielenie się wiedzą na temat badań dotyczących turystyki wśród pracowników akademickich, praktyków, twórców polityki w zakresie turystyki oraz narodowych organizacji turystycznych.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Konferencji.

Konferencja Naukowa nt.: "Badania Młodych Naukowców z zakresu Ochrony Środowiska", Warszawa 3 czerwca 2014r.

Koło Naukowe Sozologów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
serdecznie zaprasza na Konferencję Naukową nt.: "Badania Młodych Naukowców z zakresu Ochrony Środowiska", organizowaną w dniu 3 czerwca 2014r. w Warszawie.

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje zagadnienia związane z badaniami podejmowanymi przez studentów i doktorantów dotyczącymi: ochrony środowiska, ekologii, sozologii, edukacji ekologicznej, filozofii przyrody oraz etyki środowiskowej.
Bliższe informacje znajdziecie Państwo na stronie Konferencji.

19th annual Congress of the European College of Sport Science - SPORT SCIENCE AROUND THE CANALS - Amsterdam 2-5 lipca 2014r.

W dniach 2-5 lipca 2014r. w Amsterdamie, Niderlandy odbędzie się "19th annual Congress of the European College of Sport Science - SPORT SCIENCE AROUND THE CANALS" organizowany przez VU University Amsterdam.
Szczegółowe informacje o Kongresie znajdziecie Państwo na stronie ECSS.

IV Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych "Turystyka wobec zmian współczesnego świata" - Poznań 3-4 kwietnia 2014r.

Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału wIV Ogólnopolskiej Konferencji Instytutów i Katedr Turystyki Państwowych Szkół Wyższych, organizowaną w Poznaniu w dniach 3-4 kwietnia 2014r.
Temat Konferencji: "Turystyka wobec zmian współczesnego świata".
Zakres tematyczny Konferencji obejmuje m. in.:
- Zmiany w turystyce i zarządzanie tymi zmianami (środowisko, efekty zewnętrzne, destynacje, przedsiębiorstwa turystyczne);
- Zarządzanie i strategie rozwoju turystyki w regionach;
- Innowacje i przedsiębiorczość w turystyce (skala regionalna i przedsiębiorstw);
- Turystyka a jakość życia;
- Rynek pracy w turystyce.
Szczegółowe informacje na stronieKatedry Turystyki UEP.

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: "Rynek Turystyczny", 21-23 maja 2014r.

Katedra Zarządzania Turystyką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zaprasza na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową nt.: "Rynek Turystyczny", organizowaną w Szczecinie-Świnoujściu w dniach 21-23 maja 2014r.
Przedmiotem dyskusji podczas Konferencji będą zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku turystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:
- Nowe trendy a funkcjonowanie rynku turystycznego;
- Determinanty przekształceń rynku turystycznego;
- Znaczenie nowych mediów i technologii informatycznych w procesie rozwoju rynku turystycznego;
- Komkurencja i kooperacja podmiotów na rynku turystycznym;
- Kreowanie i promocja produktów na rynku turystycznym;
- Funkcjonowanie podmiotów na rynku turystycznym;
- Kształtowanie cen na rynku turystycznym;
- Zachowania konsumentów na współczesnym rynku turystycznym;
- Kształtowanie rynku turystycznego na poziomie: globalnym, międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym.
Bliższe szczegóły na stronie Konferencji.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kreatywność gospodarki turystycznej" - 12-13 czerwca 2014 r. Zamek na Skale w Trzebieszowicach

Karta zgloszenia - Kreatywnosc gospodarki turystycznej.pdf (162.9 kB)

Komunikat - Kreatywnosc gospodarki turystycznej 12-13 czerwca 2014.pdf (234.7 kB)

VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorantów „Aktywność fizyczna – edukacja, zdrowie, profilaktyka” - Warszawa, 6 czerwca 2014

komunikat 1. IKD (1).doc (150.5 kB)

III World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts - Rzeszów, 15-17 października 2014

3rd_WSCCSMA_2nd_Announcement.pdf (430.0 kB)

IV Ogólnoploska Konferencja Młodych Naukowców - Szczecin, 5 czerwca 2014

KOMUNIKAT I -KONFERENCJA MLODYCH NAUKOWCOW - Szczecin 2014-1.pdf KOMUNIKAT I -KONFERENCJA MLODYCH NAUKOWCOW - Szczecin 2014-1.pdf (288.2 kB)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym" - Kraków 25 kwietnia 2014 r.

Formularz zgloszeniowy.doc (24.1 kB)

Zaproszenie konferencja 25 kwietnia 2014r..pdf (281.0 kB)

Zasady organizacji konferencji naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku


I. Organizator konferencji przed rozpoczęciem innych działań, takich jak działalność informacyjna i promująca, oraz przed podjęciem zobowiązań wobec innych osób i instytucji zaangażowanych w przygotowanie konferencji powinien uzgodnić warunki organizacji konferencji z władzami Uczelni. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w formie pisemnej prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą i uzyskać jego akceptację.

II. Dokumentacja przedłożona prorektorowi powinna zawierać:
· nazwę i termin konferencji,
· krótki opis konferencji wraz z planowanym programem,
· nazwę jednostki organizującej konferencję oraz listę osób zaangażowanych w jej organizację,
· planowaną liczbę uczestników,
· kosztorys.

III. Konferencje organizowane są na zasadach samofinansowania. Oznacza to konieczność pokrycia przez organizatorów wszystkich kosztów rzeczywistych związanych z konferencją (opłaty konferencyjne, dotacje oraz środki sponsorów muszą więc  pokryć wszelkie koszty  poniesione na organizację konferencji).

IV. Wskazane jest ubieganie się przez organizatora konferencji o pozauczelniane środki finansowe na pokrycie jej kosztów, a w szczególności o środki Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na działalność wspomagającą badania (DWB). Wniosek w sprawie uzyskania powyższych środków należy złożyć w terminie określonym przez Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (dotychczas przełom sierpnia i września roku poprzedzającego organizację konferencji).

V. W wyjątkowych wypadkach prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą może podjąć decyzję o poniesieniu przez Uczelnię niektórych kosztów,  niepowodujących dla Uczelni skutków finansowych w postaci dodatkowego obciążenia budżetu (kosztów udostępnienia sal, nagłośnienia, obsługi itp.). Wszelkie pozostałe koszty muszą być finansowane przez organizatorów  konferencji (materiały promocyjne, informacyjne i konferencyjne, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie itp.).

VI. Jednostki organizacyjne Uczelni współpracują z organizatorami konferencji w zakresie obsługi logistycznej, finansowej, prawnej, promocji itp.

VII. Środki pozostałe po pokryciu wszystkich kosztów związanych z organizacją konferencji (na zasadach samofinansowania) pozostają do dyspozycji organizatora.Organizowanie konferencji naukowej - wniosek

Wniosek - Organizacja Konferencji.doc (23.0 kB)

Rozliczenie konferencji naukowej

Rozliczenie zorganizowanej konferencji.doc Rozliczenie zorganizowanej konferencji.doc (23.6 kB)