8th International Congress “Sport and Health“, University of Tuzla, Faculty of Physical Education and Sport - October 2th-3th, 2015

Congress 2015.pdf Congress 2015.pdf (1.8 MB)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktywność fizyczna, sprawność i żywienie - w trosce o zdrowie, jakość życia i perspektywy naukowej integracji" - Poznań, 21 maja 2015 r.

Konferencja naukowa - Poznan.pdf Konferencja naukowa - Poznan.pdf (843.5 kB)

I Międzynarodowe Forum Sportu " Sport, turystyka i rekreacja - wyzwania współczesności" Wałcz 18-19 czerwca 2015 r.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.pwsz.eu/pwsz/conferences-konferencje

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - Szczecin, 11 czerwca 2015

KOMUNIKAT I 2015-1 Szczecin.pdf (100.0 kB)

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Poznań 11-12.06.2015 r.

Komunikat nr 1.doc (80.4 kB)

Zalacznik nr 1.doc (172.5 kB)

Active Healthy Aging - International Conference - Magdeburg 2015

Flyer digital.pdf Flyer digital.pdf (2.4 MB)

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Naukowców "Kultura fizyczna w dobie XXI wieku" Rzeszów, 23-24 kwietnia 2015r.

Konferencja Mlodych Naukowcow.pdf Konferencja Mlodych Naukowcow.pdf (746.7 kB)

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa-Jakość w Sporcie, Bydgoszcz 15-16 stycznia 2015

konferencja Bydgoszcz 15-16.01.2015.pdf konferencja Bydgoszcz 15-16.01.2015.pdf (282.8 kB)

Zasady organizacji konferencji naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku


I. Organizator konferencji przed rozpoczęciem innych działań, takich jak działalność informacyjna i promująca, oraz przed podjęciem zobowiązań wobec innych osób i instytucji zaangażowanych w przygotowanie konferencji powinien uzgodnić warunki organizacji konferencji z władzami Uczelni. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w formie pisemnej prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą i uzyskać jego akceptację.

II. Dokumentacja przedłożona prorektorowi powinna zawierać:
· nazwę i termin konferencji,
· krótki opis konferencji wraz z planowanym programem,
· nazwę jednostki organizującej konferencję oraz listę osób zaangażowanych w jej organizację,
· planowaną liczbę uczestników,
· kosztorys.

III. Konferencje organizowane są na zasadach samofinansowania. Oznacza to konieczność pokrycia przez organizatorów wszystkich kosztów rzeczywistych związanych z konferencją (opłaty konferencyjne, dotacje oraz środki sponsorów muszą więc  pokryć wszelkie koszty  poniesione na organizację konferencji).

IV. Wskazane jest ubieganie się przez organizatora konferencji o pozauczelniane środki finansowe na pokrycie jej kosztów, a w szczególności o środki Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na działalność wspomagającą badania (DWB). Wniosek w sprawie uzyskania powyższych środków należy złożyć w terminie określonym przez Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (dotychczas przełom sierpnia i września roku poprzedzającego organizację konferencji).

V. W wyjątkowych wypadkach prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą może podjąć decyzję o poniesieniu przez Uczelnię niektórych kosztów,  niepowodujących dla Uczelni skutków finansowych w postaci dodatkowego obciążenia budżetu (kosztów udostępnienia sal, nagłośnienia, obsługi itp.). Wszelkie pozostałe koszty muszą być finansowane przez organizatorów  konferencji (materiały promocyjne, informacyjne i konferencyjne, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie itp.).

VI. Jednostki organizacyjne Uczelni współpracują z organizatorami konferencji w zakresie obsługi logistycznej, finansowej, prawnej, promocji itp.

VII. Środki pozostałe po pokryciu wszystkich kosztów związanych z organizacją konferencji (na zasadach samofinansowania) pozostają do dyspozycji organizatora.Organizowanie konferencji naukowej - wniosek

Wniosek - Organizacja Konferencji.doc (23.0 kB)

Rozliczenie konferencji naukowej

Rozliczenie zorganizowanej konferencji.doc Rozliczenie zorganizowanej konferencji.doc (23.6 kB)