Konferencja Naukowa Jakość w Sporcie - 28-29 stycznia 2016 roku

Szanowni Państwo,

przypominamy, że już tylko do 15 XII 2015 r. (wtorek) można dokonać  
zgłoszeń na III Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Jakość w  
Sporcie, która odbędzie się w dniach 28-29 I 2016 r. we Włocławku.

Celem Konferencji jest próba poprawy działalności organizacji  
sportowych jak i wyników osiąganych podczas rywalizacji. Działania te,  
będą omawiane w czterech panelach:
1. zarządzanie jakością w sporcie,
2. kariera dwutorowa: sportowiec-student, sportowiec-pracownik,
3. współpraca organizacji sportowych ze sponsorami,
4. kompetencje w sporcie.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.sport.umk.pl,  
formularz rejestracyjny dostępny pod www.sport.umk.pl/konferencja

Miedzynarodowa Konferencja Naukowa "Człowiek w zdrowiu i chorobie. Promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja" - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 20-21 październiaka 2016 roku

Szczegółowe informacje dotyczace konferencji dostepne są na stronie internetowej: www.pwsztar.edu.pl pod linkiem Międzynarodowa Konferencja Naukowa.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Praktyczna Psychologia Sportu - Gdańsk 19-20 maja 2016 roku.

Zaproszenie - konferencja   Praktyczna Psychologia Sportu 2016.pdf Zaproszenie - konferencja Praktyczna Psychologia Sportu 2016.pdf (205.6 kB)

II Konferencja naukowa "NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ - czas wolny, turystyka, rekreacja" Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 20-21 kwietnia 2016 roku

Szczegółowe informacje na stronie: www.konferencja.niepelnosprawnosc.byd.pl

 

ECSS Congress 2016

W dniach 6-9 lipca 2016r. odbędzie się 21 st Annual Congress of the European College of Sport Science nt.: "Crossing Borders through Sport Science".
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Kongresu.

"SCIENCE AND EDUCATION" FOUNDATION

"Science and Education" Foundation wraz z partnerami:
* Bulgarian Academy of Sciences;
* Union of Scientists in Bulgaria;
* New Education Foundation, Polska;
* Research Tomsk Agricultural Institute, Rosja;
*Kazakh National Agrarian University, Kazachstan;
* Al-Farabi Kazakh National University, Kazachstan;
* Institute of Field and Vegetable Crops, Serbia;
* Kavala Institute of Technology, Grecja;
* VUZF University, Bułgaria;
* Faculty of Economy and Business Administration, University of Craiova, Rumunia;
*Faculty of Economics and Management, University of Defence, Czechy;
* Department of Engineering and Computer Graphics, ITMO University, Rosja;
* Department of Business Administration, School of Business and Economics, Szent Istvan University, Institute of Finance and Accountancy, Węgry
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanych w czerwcu i wrześniu 2016r. konferencjach:

- The 4th International Conference "AGRICULTURE and FOOD" - termin: 20-24 czerwca 2016r.;
- The 25th International Conference "ECOLOGY and SAFETY" - termin: 23-27 czerwca 2016r.;
- The 18th International Conference "MATERIALS, METHODS and TECHNOLOGIES" - termin: 26-30 czerwca 2016r.;
- The 15th International Conference "ECONOMY and BUSINESS" - termin: 1-5 września 2016r.
- The 7th International Conference "EDUCATION, RESEARCH and DEVELOPMENT" - termin: 4-8 września 2016r.;
- The 10th International Conference "LANGUAGE, INDIVIDUAL and SOCIETY" - termin: 7-11 września 2016r.
Bliższe informacje o konferencjach znajdziecie Państwo na stronie International Scientific Events.

CIAŁO TO TRICKSTER. SPOŁECZNO-KULTUROWE KONTEKSTY DOŚWIADCZANIA CIAŁA

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław oraz Muzeum Współczesne Wrocław serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną konferencję nt.: : Ciało to trickster. Społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała", organizowaną we Wrocławiu w dniu 10 grudnia 2015r.

 

Celem Konferencji jest zastanowienie się nad rozmaitymi aspektami ludzkiego wcielenia i (nie)obecności ciała w codziennym doświadczaniu. Organizatorzy mają nadzieję, że stanie się ono polem interdyscyplinarnych wymian przedmiotowych i metodologicznych (socjologów, antropologów, psychologów, filozofów, ale też badaczy zajmujących się sportem, turystyką, rekreacją czy zmysłami oraz związaną z nimi semiozą i funkcjami w specyficznie ludzkich wytworach, jak np. kuchnia, posiłek, itp., okazją do ustalenia aktualnego stanu badań dot. ciała i ucieleśnienia, dotarcia do tego, jak ciało jest doświadczane., ustalenia społecznie wypracowanych znaczeń i kategorii, za pomocą których to doświadczanie jest ujmowane i opisywane, ich wagi dla wytwarzania i podtrzymywania różnych porządków społecznych: korporalnego, interakcyjnego, płciowego, makrospołecznego/klasowego, konsumpcyjno-materialnego itd.

Bliższe informacje o Konferencji; Karta Zgłoszeniowa.

Zasady organizacji konferencji naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku


I. Organizator konferencji przed rozpoczęciem innych działań, takich jak działalność informacyjna i promująca, oraz przed podjęciem zobowiązań wobec innych osób i instytucji zaangażowanych w przygotowanie konferencji powinien uzgodnić warunki organizacji konferencji z władzami Uczelni. Wniosek w tej sprawie należy złożyć w formie pisemnej prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą i uzyskać jego akceptację.

II. Dokumentacja przedłożona prorektorowi powinna zawierać:
· nazwę i termin konferencji,
· krótki opis konferencji wraz z planowanym programem,
· nazwę jednostki organizującej konferencję oraz listę osób zaangażowanych w jej organizację,
· planowaną liczbę uczestników,
· kosztorys.

III. Konferencje organizowane są na zasadach samofinansowania. Oznacza to konieczność pokrycia przez organizatorów wszystkich kosztów rzeczywistych związanych z konferencją (opłaty konferencyjne, dotacje oraz środki sponsorów muszą więc  pokryć wszelkie koszty  poniesione na organizację konferencji).

IV. Wskazane jest ubieganie się przez organizatora konferencji o pozauczelniane środki finansowe na pokrycie jej kosztów, a w szczególności o środki Ministerstwa Nauki i Informatyzacji na działalność wspomagającą badania (DWB). Wniosek w sprawie uzyskania powyższych środków należy złożyć w terminie określonym przez Dział Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą (dotychczas przełom sierpnia i września roku poprzedzającego organizację konferencji).

V. W wyjątkowych wypadkach prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą może podjąć decyzję o poniesieniu przez Uczelnię niektórych kosztów,  niepowodujących dla Uczelni skutków finansowych w postaci dodatkowego obciążenia budżetu (kosztów udostępnienia sal, nagłośnienia, obsługi itp.). Wszelkie pozostałe koszty muszą być finansowane przez organizatorów  konferencji (materiały promocyjne, informacyjne i konferencyjne, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie itp.).

VI. Jednostki organizacyjne Uczelni współpracują z organizatorami konferencji w zakresie obsługi logistycznej, finansowej, prawnej, promocji itp.

VII. Środki pozostałe po pokryciu wszystkich kosztów związanych z organizacją konferencji (na zasadach samofinansowania) pozostają do dyspozycji organizatora.Organizowanie konferencji naukowej - wniosek

Wniosek - Organizacja Konferencji.doc (23.0 kB)

Rozliczenie konferencji naukowej

Rozliczenie zorganizowanej konferencji.doc Rozliczenie zorganizowanej konferencji.doc (23.6 kB)