Najważniejsze osiągnięcia

Aktywność fizyczna młodzieży i młodych dorosłych - interdyscyplinarny model na rzecz ochrony zdrowia

Aktywność fizyczna osób niesłyszących i niedosłyszących oraz nowoczesne formy rehabilitacji, jako sposób przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Euro 2012 – Mistrzostwa Europy UEFA w interdyscyplinarnym ujęciu naukowym

Interdyscyplinarne badania uczestnictwa w biegach na 100 km

Opracowanie kwestionariusza do badania motywacji w sporcie i aktywności fizycznej

Organizacja międzynarodowych wydarzeń naukowych

Pogodna i aktywna jesień życia - aktywizacja ruchowa starszej społeczności lokalnej

Promocja zdrowia kobiet w ciąży

Stworzenie systemu fit box w Polsce

Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora