Potwierdzanie efektów kształcenia i uczenia się

Zachęcamy studentów do przystępowania do procedury przenoszenia efektów kształcenia uzyskanych we wcześniejszych etapach edukacji, na studiach w innej uczelni lub na innym kierunku AWFiS. Można również potwierdzać efekty uczenia się nabyte poprzez edukację pozaformalną (np. w czasie kursów lub szkoleń realizowanych poza programem studiów) lub edukację nieformalną (np. poprzez wolontariat, udział w projektach, itp.).

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z dziekanatem lub Prodziekanem ds. Kształcenia.