Ogłoszenia Rady Wydziału

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji w roku akademickim 2018/2019 - 10.10.2017

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2017/2018 posiedzenia Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji będą odbywały się o godz. 9.00 w sali senackiej zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 17 października 2018 r.
  • 21 listopada 2018r.
  • 19 grudnia 2018
  • 16 stycznia 2019 r.
  • 20 lutego 2019r.
  • 20 marca 2019 r.
  • 17 kwietnia 2019 r.
  • 15 maja 2019 r.
  • 19 czerwca 2019 r.
  • 18 września 2019 r.

 

Wprowadzono przez: Aneta Worska