Władze Wydziału Turystyki i Rekreacji

Dziekan
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski

Prodziekan ds. Nauki
prof. nadzw. dr hab. Mariusz Lipowski

Prodziekan ds. kształcenia
dr Anna Szumilewicz