Ogłoszenia Dziekanatu

Zaliczenie poprawkowe z wykładów "Podstawy anatomii i kinezjologii" - 24.02.2020

Zaliczenie pooprawkowe z wykładów "Podstawy anatomii i kinezjologii" odbędzie się 4 marca b.r. o godzinie 13.00 - Aula.

dr B. Przysiężna - 21.02.2020

Egzamin poprawkowy z Teorii i metodyki rekreacji zostanie przeprowadzony 25 lutego 2020 r. o godzinie 16.00  w sali A/IV

dr hab. Jan Wendt, prof. AWFiS - 21.02.2020

II termin egzaminu z przedmiotu Geografia turydtyczna dla I roku TiR 1 stopnia odbędzie się we wtorek 25.02.2020 r. o godz. 17.15 w Auli.

Zmiana godzin urzędowania Dziekanatu - 21.02.2020

Od poniedziałku 24.02.2020 r. nowe godziny urzędowania dziekanatu.

poniedziałek godz. 11.00 - 14.00

środa godz. 8.00 - 11.00

Pozostałe dni pozostają bez zmian.

Szkolenie BHP - 21.02.2020

Szkolenie BHP dla studentóiw I roku I stopnia oraz I roku II stopnia studiów stacjonarnych odbędzie się w piątek 28.02.2020 r. w godz. 16.00 - 19.00 w Auli. Szkolenie jest obowiązkowe dla tych studentów, którzy nie odbyli szkoleni w pierwszym terminie.

RSS