Dziekanat Studiów Stacjonarnych Kierunku Wychowania Fizycznego

Kontakt:

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej
dr hab. Tomasz Tomiak prof.AWFiS
dyżur: wtorek 13.30-14.30, pok.23 parter budynek A (główny)
Prodziekan kierunku WF
dr Piotr Makar
tel.(58) 55 47  e-mail: @awf.gda.pl
dyżur: wtorek 10.45-11.30, pok.22 parter budynek A (główny)
Prodziekan kierunku SPORT i studiów zagranicznych
dr hab. Marcin Dornowski prof. AWFiS
tel.(58) 55 47 188 e-mail: mdornowski@awf.gda.pl
dyżur: środa 11.00-12.30, pok.21 parter budynek A (główny)

 

Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, informujemy iż Dziekanaty oraz Biuro Dziekana przechodzą na tryb pracy zdalnej, z wyznaczonymi dyżurami poszczególnych pracowników w miejscu pracy:

Poniedziałek godz. 8.00 – 15.00  – Elżbieta Ejankowska tel.  58 554 71 37 e-mail: elzbieta.ejankowska@awf.gda.pl

Wtorek godz. 8.00 – 15.00 – Urszula Ejsmont tel. 58 554 72 86 e-mail: urszula.ejsmont@awf.gda.pl

Środa godz. 8.00 – 15.00 – Aleksandra Kłosowska tel. 58 554 73 07 e-mail: aleksandra.klosowska@awf.gda.pl   w okresie 03.08-01.09.20 nieczynne

Czwartek godz. 8.00 – 15.00 Małgorzata Michalak tel. 58 554 74 75, e-mail: malgorzata.michalak@awf.gda.pl

Piątek godz. 8.00 – 15.00 Marta Wójcik-Szot tel. 58 554 72 85, e-mail: dziekan@awf.gda.pl

Pomimo wyznaczonych terminów dyżurów, obowiązuje bieżący kontakt mailowy na podane powyżej adresy.

Biuro Dziekana będzie pełniło dyżur w następujących terminach:
18 marca br. w godzinach 6.30 - 14.30 dyżur pod numer 58 554 -73-23 będzie pełniła Monika Walder.

W pozostałe dni proszę o kontakt mailowy pod adresem: dziekan@awf.gda.pl

 

Pracownik Dziekanatu mgr inż. Urszula Ejsmon, pok.nr 17
tel.: (58) 55 47 286  e-mail: dzaocznywf@awf.gda.pl
 
SPORT studia stacjonarne I stopnia
WF studia niestacjonarne

Godziny pracy dla studentów pokój nr 17:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz.11-14
/ piątek - nieczynne

Pracownik Dziekanatu mgr Aleksandra Kłosowska, pok.nr 25
tel.: (58) 55 47 307  e-mail: aleksandra.klosowska@awf.gda.pl
 
WF studia stacjonarne I stopnia - I , III rok ak. 19/20
SPORT studia stacjonarne II stopnia - II rok ak. 19/20

Godziny pracy dla studentów pokój nr 25:
poniedziałek 8.30-11.30, wtorek 13.30-14.30, środa 11.00-14.00, czwartek 8.30-11.30, 
piątek - nieczynne PRZERWA URLOPOWA 03.08-01.09.20

Pracownik Dziekanatu mgr Elżbieta Ejankowska, pok.nr 19
tel.: (58) 55 47 137  e-mail: elzbieta.ejankowska@awf.gda.pl
 
WF studia stacjonarne I stopnia - II rok ak. 19/20
WF studia stacjonarne II stopnia - I , II rok rok ak. 19/20
SPORT studia stacjonarne II stopnia - I rok ak. 19/20

Godziny pracy dla studentów - pokój nr 19 :
od poniedziałku do czwartku w godz. 11:00 - 14:00; w
piątki - nieczynne !

UWAGA ! W dniach: 03.08. - 31.08.2020 r. dziekanat będzie nieczynny - przerwa urlopowa.