Ważna informacja od Prodziekan dr A. Szumilewicz - dla wszystkich studentów

27.09.2017

Szanowni Studenci,

W związku z zakończeniem sesji poprawkowej, uprzejmie proszę o sprawdzenie ocen w Wirtualnym Indeksie. Nauczyciele mają obowiązek uzupełnić je do 30 września.

 

Obecnie do zaliczeń mogą przystępować jeszcze studenci, którzy  posiadają na to pisemną zgodę.

Do 2 października studenci mają prawo wnioskować o przedłużenie sesji zaliczeniowej/egzaminacyjnej lub przywrócenie terminu zaliczenia/egzaminu, gdy nie podeszli do zaliczenia/egzaminu z minimum jednego powodu wymienionego poniżej:

- z przyczyn losowych (np. wypadek, zwolnienie lekarskie)

- z powodu pobytu za granicą obejmującego czas sesji zaliczeniowej /egzaminacyjnej i/lub sesji poprawkowej

- z powodu pracy zawodowej potwierdzonej umową obejmującej czas sesji zaliczeniowej /egzaminacyjnej i/lub sesji poprawkowej (dotyczy tylko roku akademickiego 2016-2017).

 

Studentowi przysługują: jeden termin podstawowy + dwa terminy poprawkowe egzaminu.

Maksymalny czas przedłużenia terminów zaliczeń/egzaminów to 20 października, ze względu na konieczność wpisania danych do systemu POLON.

 

Po 2 października, studenci, którzy mają zaległości w zaliczeniach lub egzaminach, powinni złożyć podanie o warunkowe zaliczenie przedmiotu (płatne 600 PLN), aby móc kontynuować edukację na Wydziale.

 

Z poważaniem,

dr Anna Szumilewicz

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji

Wróć