Ogłoszenia Dziekanatu

Ważne ! KOLOKWIUM DLA OSÓB POWTARZAJĄCYCH BIOCHEMIĘ ADAPTACJI - 22.01.2020

KOLOKWIUM DLA OSÓB POWTARZAJĄCYCH BIOCHEMIĘ ADAPTACJI

Kolokwium z przedmiotu Biochemia adaptacji dla studentów II roku kierunku WF i SPORT II st., które nie uczestniczyły w obowiązkowych wykładach odbędzie się 3.02 br. o godz. 9:00 na sali kongresowej.

I WF I stopnia 19/20-Organizacja imprez zal. poprawkowe - 21.01.2020

Zaliczenie poprawkowe 1 sem WF z "Organizacji imprez"

Poprawa zaliczenia wykładów dla studentów 1 semestru WF z przedmiotu
"Organizacja imprez" odbędzie się dn. 6 lutego b.r. (czwartek) o godz.
9:30 w Sali Kongresowej. Poprawa dotyczy tylko osób, które nie pisały lub
otrzymały ocenę niedostateczną w 1 terminie.

II WF II stopnia- praktyki pedagogiczne w dn. 8.01.2020 r. - 17.12.2019

Komunikat

 

            W związku ze zmianą organizacji zajęć w dniu 8.01.2020 informuje się studentów II roku 2 stopień - kierunek WF, że w tym dniu odbywają praktyki pedagogiczne, a co za tym idzie nie uczęszczają na zajęcia wg planu poniedziałkowego (jak w komunikacie).

 

 

 

 

Dział Praktyk Pedagogicznych

ODWOŁANE ZAJĘCIA Z BIOCHEMII - 12.12.2019

Odwołane zajęć z Biochemii dla studentów studiów stacjonarnych (powtarzających) w
dniu dzisiejszym (w godz. 18.00-20.30) z powodu choroby prowadzącego.

ODWOŁANE ZAJĘCIA - 10.12.2019

10 i 11 grudnia zajęcia z dr Beatą Wolską ODWOŁANE

RSS