Ogłoszenia Dziekanatu

Fizjologia ćwiczenia z sem.4 18/19-II termin poprawkowy - 21.10.2019

Dla Studentów, którzy nie mieli II terminu poprawkowego i złożyli podanie do Dziekana w tej sprawie.

24 październik 2019 godz. 12.45-13.30 Aula

Termin poprawkowy Antropologia- I WF i SPORT I st. - 11.10.2019

Studia stacjonarne, Wychowanie Fizyczne i Sport – ANTROPOLOGIA

Dla osób, które posiadają zgodę na przedłużenie sesji zaliczeniowej i dostarczyły kserokopię dokumentu potwierdzające tę decyzję, zaliczenie z Antropologii odbędzie się w dniu 11.10.2019 (piątek) wg poniższego harmonogramu:

17.00 (aula) - osoby mające do zaliczenia tylko ćwiczenia

17.45 (aula) - osoby mające do zaliczenia wykłady i ćwiczenia

18.15 (aula) - osoby mające do zaliczenia tylko wykłady

 

Proszę pamiętać o posiadaniu kalkulatora o podstawowych funkcjach i dokumentu ze zdjęciem.

 

Dydaktyka WF - 16.09.2019

Egzamin z Dydaktyki WF (3 termin) dla studentów I i II st. studiów stacjonarnych odbędzie się 23 września o godz. 15.00 w sali Aula

Instruktor Przygotowania Motorycznego - egzamin poprawkowy - 09.09.2019

Egzamin poprawkowy ze specjalizacji  Instruktor Przygotowania Motorycznego odbędzie się 16 i 17 września br.o godz.11.00 w sali seminaryjnej nr 1

Termin poprawkowy Antropologia- I WF i SPORT I st. - 31.07.2019

Termin poporawkowy  z przedmiotu Antropologia dla studentów I roku kierunków WF i SPORT odbędzie się 5.09 br. - szczegóły na stronie w zakładce Zakładu Anatomii i Antropologii

RSS