Ogłoszenia Dziekanatu

obsługa studentów do 01.04.2020 r. / przedłużanie legitymacji studenckich - 12.03.2020

W związku z zawieszeniem zajęć do 01.04.2020 r.

dziekanat nie obsługuje studentów w kontakcie bezpośrednim.

W przypadku pilnych potrzeb otrzymania zaświadczenia o statusie studenta należy kontaktować się telefoniczne i mailowo.

Sprawa przedłużania legitymacji czeka na decyzję MNiSW,

(może zostać podjęta decyzja rozporządzeniem MNiSW o przedłużeniu ważności legitymacji do 31-05-2020) dziekanat poinformuje o tym /AK

Zarządznie Dziekana nr 20 r.ak.19/20 w spr.zapewnienia ciągłości dydaktycznej na czas zawieszenia zajęć - 12.03.2020

CORONAVIRUS - english version - 11.03.2020

Zarządzenie Rektora w spr. przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 - 11.03.2020

WOLONTARIAT w r.ak.19/20- obowiązkowe spotkanie - 09.03.2020

RSS