II rok sem. 4 studia I stopnia - egzamin poprawkowy z pływania

24.05.2018

Egzamin poprawkowy
I termin poprawkowy 25.06.2018, godz. 12.30 (Aula) - (2 termin)
II termin poprawkowy 13.09.2018, godz. 9.00 (Aula) - (3 termin)

Wróć