Biuro

Czynne:
poniedziałek-piątek godz. 9.00-14.00

Kierownik Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz

Biuro Studiów Doktoranckich
Elżbieta Grabińska
tel. 0 58 55 47 209
e-mail: st_doktoranckie@awf.gda.pl
pok. 110 Budynek A

Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów
mgr Kamil Góral
e-mail: doktoranci@awf.gda.pl