Ogłoszenia

REKRUTACJA 2018/2019 - 18.09.2018

Uprzejmie zapraszam na egzamin pisemny z języka angielskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną kandydatów
na I rok 2018/2019 stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
w dniu 24 września godz. 9:00 sala 108

 

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Nabór na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich 2018-2022 - 28.05.2018

Kandydaci starajacy sie o przyjęcie na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich rok akademicki 2018/2019 wnoszą opłatę egzaminacyjną w wysokości 85 zł.

Warunki rekrutacji na SD rok akademicki 2018-2019 - 27.04.2018

Defining the terms and conditions of recruitment for doctoral studies conducted in English - 27.04.2018

DOKTORANCI - 29.11.2016


Biuro Erasmus zaprasza doktorantów/ki studiów doktoranckich do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.awf.gda.pl w zakładce Uczelnia / Erasmus.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się dnia 01.12.2016 o godz. 12:30 w sali: Balkon Lewy