Ogłoszenia

Doktoranci I, II, III roku - 09.11.2017

W dniu 10 listopada kierownik studiów doktoranckich prof. Jedrzej Antosiewicz zaprasza doktorantów I, II i III roku na spotkanie do sali 212  bud. główny o godz. 12:45 do 13:00

Rankingowa lista kandydatów zakwalifikowanych na I r. SD - 04.10.2017

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH - ranking - 02.10.2017

DOKTORANCI - 29.11.2016


Biuro Erasmus zaprasza doktorantów/ki studiów doktoranckich do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.awf.gda.pl w zakładce Uczelnia / Erasmus.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się dnia 01.12.2016 o godz. 12:30 w sali: Balkon Lewy

DOKTORANCI - 06.06.2016

Doktoranci stacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS
składają potrzebne dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego  do Biura Studiów Doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego