Ogłoszenia

REKRUTACJA - 2017-2018 WAŻNE - 26.09.2017

Przewodniczacy Komisji Rekrutacyjnej zaprasza na postępowanie rekrutacyjne

w dniu 2 października 2017 r.

godz. 9:00 - egzamin z języka - sala nr 17 bud. B

godz. 11:00  rozmowa kwalifikacyjna  sala VIP (kongresowa)

 

 

 

obrona_przewodu_doktorskiego - 21.09.2017

Obrona rozprawy doktorskiej - 14.09.2017

DOKTORANCI - 29.11.2016


Biuro Erasmus zaprasza doktorantów/ki studiów doktoranckich do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.awf.gda.pl w zakładce Uczelnia / Erasmus.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się dnia 01.12.2016 o godz. 12:30 w sali: Balkon Lewy

DOKTORANCI - 06.06.2016

Doktoranci stacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS
składają potrzebne dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego  do Biura Studiów Doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego