Porozumienie Miasta Pruszcz Gdański i AWFiS

27.09.2017

Przesiewowe badania sportowo-wydolnościowe uczniów, opieka metodyczna i merytoryczna dla nauczycieli wychowania fizycznego w pruszczańskich szkołach, możliwość uczestnictwa w wykładach i konferencjach oraz więcej praktyk nauczycielskich dla studentów AWFiS w pruszczańskich placówkach oświatowych.

Wczoraj Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, oraz Rektor AWFiS prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska podpisali porozumienie o współpracy miasta i uczelni. Obie strony zobowiązały się współpracować i wzajemnie wspierać w zakresie realizacji przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych, naukowych i edukacyjnych, pozostających w obrębie ich celów statutowych, a także wspierać w zakresie promocji realizowanych zadań.

Współpraca Miasta Pruszcz Gdański oraz AWFiS to uzupełnienie szeroko zakrojonego programu pracy nad upowszechnianiem zachowań prozdrowotnych i kultury fizycznej wśród mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, oraz rozbudowy bazy rekreacyjno-sportowej.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

fot.: materiały rzecznika prasowego Miasta Pruszcza Gdańskiego

Wróć