WYŻSZA PUNKTACJA INDEX COPERNICUS VALUE (ICV) DLA CZASOPISM AWFiS

11.12.2018

Z przyjemnością informujemy, że obydwa czasopisma wydawane przez naszą Uczelnię w najnowszej wieloparametrycznej ewaluacji indeksacyjnej bazy czasopism  ICI Journals Master List, dokonywanej przez Index Copernicus International, uzyskały bardzo dobrą ocenę – co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej wartości wskaźnika Index Copernicus Value (ICV):

  • Baltic Journal of Health and Physical ActivityICV = 100
  • Rocznik Naukowy ICV = 49.41

 

Wskaźnik ICV, będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania w międzynarodowym środowisku naukowym, jest uznanym w środowisku naukowym miernikiem jakości czasopisma naukowego. Został doceniony między innymi przez organy administracji publicznej, jednostki naukowe oraz inne podmioty związane z nauką. Wyniki ewaluacji czasopism w bazie ICI Journals Master List są wykorzystywane w jednostkach naukowych oraz placówkach sektora publicznego w Polsce i innych krajach.

Baltic https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=24059

Rocznik https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=24759

Wróć