Konferencja "Fizjoterapia w nauce, profilaktyce i terapii"

01.02.2019

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Fizjoterapia w nauce, profilaktyce i terapii” organizowanej przez Katedrę Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, w dniach 7-9 czerwca 2019 roku.

www.fizjoterapiawnauce.pl

Kompleksowe postrzeganie potrzeb poprzez pryzmat nauki, od profilaktyki do terapii jest zadaniem wielu profesji zawodowych. Fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, terapeuci zajęciowi, psycholodzy, instruktorzy rekreacji ruchowej, nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy ciągle się rozwijają, doskonaloną się w umiejętnościach praktycznych i stałe poszukują dobrych rozwiązań zmierzających do podejmowania skutecznych działań zarówno profilaktycznych jak i terapeutycznych zmierzających poprawy jakości życia.

Mamy nadzieję, że spotkanie w Gdańsku, u progu lata, stanie się okazją do wymiany i podzielenia się doświadczeniami naukowymi i praktycznymi, do  nawiązania nowych kontaktów i rozpoczęcia współpracy.

Serdecznie zapraszamy Państwa do pięknego Gdańska, miasta z tysiącletnią historią. Będzie Nam miło Państwa gościć w Naszej Uczelni, która obchodzi swój jubileusz 50 - lecia istnienia a My jako organizatorzy konferencji świętujemy 10 – lecie istnienia  kierunku kształcenia Fizjoterapeutów.  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO                                                         PRZEWODNICZĄCA KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

prof. hab. n. med. Stanisław Mazurkiewicz                                                                    dr n. med. Jolanta Małgorzata Zajt

 

Wpłaty:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007
tytuł wpłaty: fizjokonferencja
 
adres e:mail: fizjokonferncja@awf.gda.pl

Wróć