Zdolni z Pomorza chwytają wiatr w żagle

31.07.2019

120 uczniów z całego Pomorza i trzy tygodniowe turnusy. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich młodzi ludzie będą mogli pogłębiać wiedzę, nabywać nowe umiejętności, nawiązywać przyjaźnie i regenerować siły przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

Letni obóz naukowy to forma wsparcia dla wybitnych uczniów uczestniczących w projekcie „Zdolni z Pomorza”. Podczas tygodniowego pobytu młodzież będzie miała zapewniony program naukowy i rekreacyjny, w tym wycieczki oraz zajęcia żeglarskie. W trzech turnusach weźmie udział 120 osób.

„Zdolni z Pomorza” to nowatorskie i unikalne w skali kraju przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego realizowane we współpracy z powiatami i pomorskimi uczelniami, a finansowane ze środków RPO WP 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie szczególnie uzdolnionym uczniom pomorskich szkół wsparcia w osobistym rozwoju. Wsparcie udzielane jest uczniom posiadającym talenty zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, jak i przyrodniczych czy kompetencji społecznych.

 Wyjazd na letni obóz naukowy stanowi wyróżnienie – w tej formie wypoczynku weźmie bowiem udział jedynie 6% spośród ok. 2000 uczniów objętych wsparciem w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Aby zakwalifikować się na jeden z trzech turnusów młodzi ludzie musieli wykazać się dużą aktywnością w projekcie. Wśród wyróżnionych znajdują się laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także osoby, które uzyskały wysokie wyniki w Konkursie Projektów i w Pomorskiej Lidze Zadaniowej.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie internetowej https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu oraz na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/.

Galeria zdjęć - fot. Beata Zarach

 

 

 

Wróć