Dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Turystyka i rekreacja - I stopnia

Agroturystyka 14.doc (92.2 kB)

Agroturystyka 16L,sem.5.doc (78.8 kB)

Animacja czasu wolnego 14.doc (71.2 kB)

Animacja czasu wolnego 16 L sem. 2.doc (65.5 kB)

Antropologia kultury 16 L sem. 4.doc (65.5 kB)

Aqua fitness 16 L sem. 3.doc (65.0 kB)

Business tourism 14.doc (89.1 kB)

Cwiczenia terenowe 14.doc (69.1 kB)

eglarstwo 16 L sem. 2 i 3.doc (90.1 kB)

Ekologia i ochrona srodowi 16L, sem.5.doc (84.5 kB)

Ekologia i ochrona srodowiska 14.doc (90.6 kB)

Ekonomia 14.doc (85.5 kB)

Ekonomia 16 L sem1.doc (79.4 kB)

Ekonomika turystyki i rekreacji 14 doc.doc (91.6 kB)

Ekonomika turystyki i rekreacji 16 L sem2.doc (84.5 kB)

Ekonomika turystyki kulturowej 16 L sem. 5.doc (68.1 kB)

Elementy dziedzictwa kulturowego 16 L sem. 4.doc (68.1 kB)

Emisja glosu 14.doc (60.9 kB)

Etyka w turystyce i rekreacji 14.doc (95.2 kB)

Etyka w turystyce i rekreacji 16 L sem. 6.doc (78.8 kB)

Europe`s tourism geography 16 L sem. 3.doc (77.8 kB)

Fitness 14.docx (23.9 kB)

Fitness 16 L sem.1,2.docx (23.4 kB)

Fizjologia człowieka 16 L sem. 2.doc (91.1 kB)

Fizjologia czlowieka 14 doc.doc (108.5 kB)

Geografia turystyczna 14.doc (107.5 kB)

Geografia turystyczna 16 L sem.1.doc (94.2 kB)

Gimnastyka 14.doc (55.3 kB)

Gimnastyka korygująco-stabilizująca 16 L sem. 5.doc (58.9 kB)

Gry rekreacyjne i zabawy ruchowe, 16L sem. 1,2.docx (24.6 kB)

Gry rekreacyjne i zabawy ruchowe 14.doc (85.5 kB)

Gry sportowe-koszykówka 16 L sem. 6.doc (73.7 kB)

Gry sportowe-Koszykowka 14.doc (87.0 kB)

Gry sportowe - Piłka nożna 16 L sem. 4.doc (62.0 kB)

Gry sportowe - Pilka nozna 14.doc (51.7 kB)

Gry sportowe - pilka reczna 14.doc (68.6 kB)

Gry sportowe - Pilka siatkowa 14.doc (85.0 kB)

Gry sportowe - Pilka siatkowa 16 L sem. 5.doc (74.8 kB)

Historia architektury i sztuki,16 L sem.6.doc (81.4 kB)

Historia architektury i sztuki 14.doc (99.3 kB)

Historia kultury fizycznej 14.doc (78.8 kB)

Historia kultury fizycznej 16 L sem. 1.doc (65.5 kB)

Hotelarstwo 14.doc (84.0 kB)

Hotelarstwo 16 L sem. 1.doc (74.2 kB)

Hotelarstwo i organizacja przeds. hotelarskich 16 L sem. 3-1.doc (74.8 kB)

Hotelarstwo i organizacja przedsiebiorstw hotelarskich 14.doc (89.1 kB)

Infrastruktura hotelelu i gastronomii 16 L sem. 4.doc (68.6 kB)

Infrastruktura hotelu i gastronimii 14.doc (81.4 kB)

Introduction to marketing 14.doc (72.7 kB)

Introduction to marketing 16 L sem. 2.doc (61.4 kB)

Język obcy - L - angielski - obligo 16.docx (25.2 kB)

Jezyk obcy - L - angielski - obligo 14.doc (78.8 kB)

Jezyk obcy - L - angielski - wybor 14-1.doc (78.8 kB)

Jezyk obcy - L - francuski - obligo 14.doc (78.3 kB)

Jezyk obcy - L - francuski - obligo 16.doc (70.7 kB)

Jezyk obcy - L - francuski - wybor 14.doc (78.8 kB)

Jezyk obcy - L - francuski - wybor 16.doc (68.1 kB)

Jezyk obcy - L - niemiecki - obligo 14.doc (79.4 kB)

Jezyk obcy - L - niemiecki - wybor 14.doc (74.8 kB)

Jezyk obcy - L - rosyjski - obligo 14.doc (80.4 kB)

Jezyk obcy - L - rosyjski - obligo 16.doc (74.2 kB)

Jezyk obcy - L - rosyjski - wybor 14.doc (78.8 kB)

Jezyk obcy - L - rosyjski - wybor 16.doc (69.1 kB)

Jezyk obcy - L - włoski - obligo 16.doc (71.2 kB)

Jezyk obcy - L - włoski - wybor 16.doc (67.1 kB)

Jezyk obcy - L - wloski - obligo 14.doc (77.8 kB)

Jezyk obcy - L - wloski - wybor 14.doc (74.8 kB)

Jezyk obcy L - niemiecki - wybor 16.doc (71.2 kB)

Kinezygerontoprofilaktyka 14doc.doc (84.5 kB)

Kinezygerontoprofilaktyka 16 L sem. 2.doc (75.8 kB)

Komunikacja interpersonalna 14.doc (93.7 kB)

Komunikacja interpersonalna 16 L sem. 3.doc (74.2 kB)

Kosmetologia i Fizjoterapia 14.doc (78.3 kB)

Kosmetologia i Fizjoterapia 16 L sem. 3.doc (70.1 kB)

Krajoznawstwo 14.doc (80.9 kB)

Krajoznawstwo 16 L sem. 5.doc (69.6 kB)

Kultura masowa 16 L sem. 4.doc (66.0 kB)

Lekka_atletyka, 16L sem.4.doc (63.0 kB)

Lekka_atletyka_14.doc (52.2 kB)

Masaż w SPA&Wellness 16 L sem. 4.doc (78.8 kB)

Masaz w SPA&Wellness 14.doc (87.6 kB)

Metody psychoregulacji 14.doc (87.6 kB)

Metody psychoregulacji 16 L sem. 4.doc (70.7 kB)

Nowoczesny trening siłowy16 L sem.6.docx (19.7 kB)

Obóz letni 16 L sem. 2.docx (32.3 kB)

Oboz narciarski 14.doc (73.2 kB)

Oboz narciarski 16L sem. 4.doc (59.9 kB)

Oboz zeglarski 14.doc (76.8 kB)

Oboz zeglarski 16 L sem. 4.doc (74.2 kB)

Obsługa gościa hotelowego i VIP 16 L sem. 6.doc (69.1 kB)

Obsługa ruchu turystycznego,16L,sem.3.doc (67.6 kB)

Obsluga goscia hotelowego i VIP 14.doc (85.0 kB)

Obsluga klienta w turystyce i rekreacji 14.doc (86.5 kB)

Obsluga klienta w turystyce i rekreacji 16 L sem. 4.doc (71.2 kB)

Obsluga ruchu turystycznego 14.doc (55.8 kB)

Odnowa biologiczna 14.doc (91.6 kB)

Odnowa Biologiczna 16 L sem. 6.doc (79.4 kB)

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych 14.doc (60.4 kB)

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych 16 L sem. 6.doc (72.7 kB)

Organizacja i zarządzanie imprezami kulturalnymi 16 L sem. 6.doc (70.1 kB)

Organizacja i zarzadzanie 14.doc (105.0 kB)

Organizacja i zarzadzanie 16 L sem. 4.doc (94.2 kB)

Organizacja pracy w hotelu i gastronomi 14.doc (80.4 kB)

Organizacja pracy w hotelu i gastronomii 16 L sem. 5.doc (68.1 kB)

Pedagogika czasu wolnego 14.doc (93.2 kB)

Pedagogika czasu wolnego 16 L sem. 4.doc (75.3 kB)

Pierwsza pomoc przedmedyczna 14doc.doc (90.6 kB)

Pierwsza pomoc przedmedyczna 16L sem. 1.doc (74.2 kB)

Plywanie 14 doc.doc (77.8 kB)

Plywanie 16 L sem. 2.doc (67.1 kB)

Podstawy anatomii człowieka 16 l sem. 1.doc (61.4 kB)

Podstawy anatomii czlowieka 14.doc (70.1 kB)

Podstawy marketingu 14.doc (80.9 kB)

Podstawy marketingu 16 L sem. 2.doc (67.1 kB)

Podstawy nauk o przedsiebiorstwie 14.doc (82.4 kB)

Podstawy nauk o przedsiebiorstwie 16 L sem5.doc (72.2 kB)

Podstawy prawa 14.doc (120.3 kB)

Podstawy prawa 16 L sem. 3.doc (74.8 kB)

Podstawy rachunkowosci i finansow 14.doc (69.1 kB)

Podstawy rachunkowosci i finansow 16 L sem. 6.doc (80.4 kB)

Podstawy SPA&Wellness 14.doc (75.8 kB)

Podstawy SPA&Wellness 16 L sem. 3.doc (69.1 kB)

Podstawy turystyki 14.doc (79.4 kB)

Podstawy turystyki 16L,sem.1.doc (68.6 kB)

Praktyka zawodowa (wdrozeniowa) 14.doc (49.2 kB)

Praktyki zawodowe (specjalistyczne) 14.doc (53.8 kB)

Praktyki zawodowe - specjalistyczne 16 L sem. 6.doc (51.2 kB)

Praktyki zawodowe - wdrożeniowe 16 L sem. 4.doc (48.1 kB)

Prawo obrotu nieruchomosciami 14.doc (113.7 kB)

Prawo obrotu nieruchomosciami 16 L sem. 5.doc (79.9 kB)

Prawo w turystyce i rekreacji 14.doc (120.3 kB)

Prawo w turystyce i rekreacji 16 l sem. 4.doc (80.4 kB)

Process management 14.doc (102.4 kB)

Psychologia 14.doc (88.6 kB)

Psychologia 16 L sem. 3.doc (80.9 kB)

RFRR - Bieg na orientację 16 L sem. 3.doc (73.2 kB)

RFRR - Gry studyjne, 16L sem. 5.doc (62.0 kB)

RFRR - gry studyjne 14.doc (50.7 kB)

RFRR - Nowoczesny trening siłowy16 L sem.6.docx (19.6 kB)

RFRR-Nowoczesny trening silowy14.docx (20.3 kB)

RFRR - Taniec 16 L sem. 4.doc (69.1 kB)

RFRR - Tenis 14.doc (46.6 kB)

RFRR - Tenis 16 L sem. 6.doc (56.3 kB)

RFRR Taniec 14.doc (65.5 kB)

RFRR_-_Bieg_na_orientacje-14.doc (66.0 kB)

Rozwoj osobisty 14.doc (91.1 kB)

Rozwoj osobisty 16 L sem. 4.doc (71.2 kB)

Rozwoj zrownowazony 14.doc (88.6 kB)

Rozwoj zrownowazony 16 L sem. 4.doc (74.2 kB)

Sailing 16 L sem. 2.doc (81.4 kB)

Secjalizacja Kinezygerontoprofilaktyka 14.docx (28.1 kB)

Seminarium_dyplomowe 14.doc (75.8 kB)

Seminarium_dyplomowe 16 L sem.5.doc (69.6 kB)

Socjologia 14.doc (69.1 kB)

Socjologia 16 L sem. 3.doc (58.9 kB)

Sopecjalnosc Turysyka wodna - Zeglarstwo 14.doc (86.5 kB)

Specj. instruktorka - Żegl. jacht. 16 L sem. 3-6.doc (81.9 kB)

Specjalizacja Kinezygerontoprofilaktyka 16 L sem. 3 (2).docx (26.8 kB)

Specjalizacja RR - Żeglarstwo deskowe 16 L sem. 3-6.doc (81.4 kB)

Specjalizacja RR - Fitness NFG 16 L sem 3.doc (101.4 kB)

Specjalizacja RR - Fitness w ciazy i po porodzie 16 L sem. 3.doc (101.4 kB)

Specjalność Gospodarowanie w turystyce 16 L sem3-6.doc (348.7 kB)

Specjalnosc Gospodarowanie w turystyce 20142015-201620 17.doc (415.2 kB)

Specjalnosc RR - Fitness - cwiczenia silowe 14.doc (97.3 kB)

Specjalnosc RR - Fitness NFG 14.doc (115.2 kB)

Specjalnosc RR - Fitness w ciazy i po porodzie 14.doc (131.1 kB)

Specjalnosc RR - Tenis 14.doc (99.3 kB)

Specjalnosc RR - Tenis 16 L sem. 3.doc (84.0 kB)

Spesjalizacja RR - Fitness-Ćw.sił.16 L sem. 3.docx (26.6 kB)

Sustainable tourism 16 L sem. 4.doc (68.1 kB)

Targi turystyczne 14.doc (80.4 kB)

Targi turystyczne 16 L sem. 4.doc (70.1 kB)

Technologia informacyjna. Podstawy informatyki i statystyki 14.docx (23.4 kB)

Technologia informacyjna Podstawy informatyki i statystyki16 L sem. 5.doc (65.0 kB)

Teoria i metodyka rekreacji 14.doc (77.8 kB)

Teoria i metodyka rekreacji 16 L sem. 1, 2.doc (73.7 kB)

Teoria i metodyka treningu zdrowotnego, 16L sem. 5.doc (75.3 kB)

Teoria i metodyka treningu zdrowotnego 14.doc (65.0 kB)

Terapia ruchem 14.doc (88.1 kB)

Terapia ruchem 16 L sem. 5.doc (69.6 kB)

Tourism economics 14.doc (89.6 kB)

Tourism economics 16 L sem2.doc (73.2 kB)

Tourism geography 14.doc (114.7 kB)

Tourism geography 16 L sem.1.doc (94.7 kB)

Tourist movement 14.doc (55.8 kB)

Tourist movement 16L,sem.3.doc (67.1 kB)

Turystyka aktywna 14.doc (60.9 kB)

Turystyka aktywna 16_sem3.doc (65.0 kB)

Turystyka kulturowa 14.doc (85.0 kB)

Turystyka kulturowa 16 L sem.3.doc (69.1 kB)

Turystyka kulturowa w Europie i w Polsce 16 L sem. 5.doc (70.1 kB)

Turystyka szkolna 14.doc (78.3 kB)

Turystyka szkolna 16 L sem.3.doc (73.2 kB)

Turystyka_aktywna_wędrówki - 16 L sem 4.doc (70.7 kB)

Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji 14.doc (89.6 kB)

Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji 16 L sem. 4.doc (72.2 kB)

Unihokej 15 L sem. 4.doc.docx (21.4 kB)

wiczenia terenowe 16 L sem. 5 i 6.doc (63.0 kB)

Wprowadzenie do turystyki kulturowej 16 L sem. 3.doc (68.6 kB)

Wykład monograficzny - Diagnostyka pracy i wypoczynku 16 L sem. 5.doc (68.6 kB)

Wyklad monograficzny - Chronobiologia.14.doc (56.8 kB)

Wyklad monograficzny - Chronobiologia.16 L sem. 6.doc (65.5 kB)

Wyklad monograficzny - Nowoczesny trening zdrowotny 16 L. sem. 6.doc (68.6 kB)

Wyklad monograficzny - Sztuka podrozowania 14.doc (59.4 kB)

Zabiegi w SPA&Wellness 14.doc (88.6 kB)

Zabiegi w SPA&Wellness 16 L sem. 5.doc (78.3 kB)

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 14.doc (75.8 kB)

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 16 L sem. 4.doc (71.2 kB)

Zarządzanie w turystyce i rekreacji 16 L sem. 6.doc (78.8 kB)

Zarzadzanie w turystyce i rekreacji 14.doc (69.1 kB)

Zeglarstwo 14.doc (96.8 kB)

Zywienie czlowieka 14.docx (24.1 kB)

Zywienie czlowieka 16 L sem. 6.docx (24.3 kB)

Turystyka i rekreacja - II stopnia

Aktywność fizyczna w ciąży i po porodzie 16 M sem. 3.doc (67.6 kB)

Anatomia człowieka 16 M sem. 2.doc (76.3 kB)

Animacja czasu wolnego 16 M sem. 2.doc (65.0 kB)

Antropomotoryka 16 M sem 3.doc (100.4 kB)

Balneologia w obiektach SPA 16 M sem. 3.doc (76.8 kB)

Cwiczenia terenowe 16 M sem. 3, 4.doc (60.4 kB)

Diagnostyka pracy i wypoczynku 16 M sem. 3.doc (73.2 kB)

Doradztwo turystyczne 16 M sem. 2.doc (57.3 kB)

Dylematy moralne współczesnego człowieka 16 M sem. 3.doc (77.3 kB)

Ekonomika i finanse przedsiebiorstw turystycznych 16 M sem 2.doc (79.9 kB)

Ekoturystyka 16 M sem. 4.docx (22.0 kB)

Filozofia z etyką 16 M sem. 3.doc (74.2 kB)

Fitness 16 M se.2.doc (64.5 kB)

Fizjoterapeutyczne metody w odnowie biologicznej 16 M sem. 4 ćw..doc (84.5 kB)

Fizjoterapeutyczne metody w odnowie biologicznej 16 M sem. 6 w.doc (54.3 kB)

Funkcje i zadania terapeuty sauna majster 16 M sem. 3.doc (89.1 kB)

Gerontologia 16 M sem. 3.doc (85.5 kB)

Gry terenowe 16 M sem. 4.doc (69.6 kB)

Historia kultury 16 M sem.1 dobry.doc (76.8 kB)

Historia kultury 16 M sem.1.doc (77.3 kB)

Informatyka w turystyce i rekreacji 16 M sem. 1.doc (61.4 kB)

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna 16 M sem. 1.doc (69.1 kB)

Jezyk obcy - M - angielski - obligo 16.docx (25.3 kB)

Jezyk obcy - M - francuski - obligo 16.doc (71.2 kB)

Jezyk obcy - M - niemiecki - obligo 16.doc (80.4 kB)

Jezyk obcy - M - włoski - obligo 16-1.doc (70.1 kB)

Joga 16 M sem.4.docx (21.5 kB)

Jogging 16 M sem. 3.doc (64.0 kB)

Kosmetyka lecznicza16 M sem. 4 ćw.docx (19.4 kB)

Kosmetyka lecznicza 16 M sem. 4 w.doc (79.4 kB)

Marketing uslug turystycznych i rekreacyjnych 16 M sem 4.doc (77.8 kB)

Metodologia badań naukowych 16 M sem 1.doc (90.6 kB)

Metody psychoregulacji 16 M sem 4.doc (66.0 kB)

Negocjacje w biznesie 16 M sem. 4.doc (73.7 kB)

Oboz narciarski - magisterka cykl 16-17.doc (64.5 kB)

Oboz zeglarski 16 M sem. 2.doc (70.1 kB)

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych 16 M sem.2.doc (77.8 kB)

Pilotaż i przewodnictwo 16 M sem.1.doc (55.3 kB)

Planowanie biznesowe w przedsiebiorstwie turystycznym i sportowym 43d8 M sem. 4.doc (75.8 kB)

Planowanie i programowanie rekreacji 16 M sem. 1.doc (65.5 kB)

Planowanie turystyczne 16 M sem. 2.doc (98.3 kB)

Polityka turystyczna 16 M sem. 1.doc (63.5 kB)

Pozyskiwanie środkow z Unii Europejskiej, 16 M sem. 3.doc (63.5 kB)

Prawne aspekty funkcjonowania obiektów SPA 16 M sem. 4.doc (80.4 kB)

Prawo gospodarcze 16 M sem. 2.doc (74.2 kB)

Prawo pracy 16 M sem. 3.doc (64.0 kB)

Prenatal and postantal physical activity 16 M sem. 3.doc (73.2 kB)

Produkt turystyczny 16 M sem. 3.doc (68.1 kB)

Profilaktyka bólów kręgosłupa, 16M sem. 4.doc (51.2 kB)

Psychologia aktywności fizycznej 16 M sem. 3.doc (72.7 kB)

Psychologia cielesności 16 M sem 4.doc (69.6 kB)

psychologia zdrowia 16 M sem 1.doc (77.8 kB)

Regiony turystyczne 16 M sem. 1,2.doc (98.8 kB)

RFRR - Baseball 16 M sem. 2.doc (59.4 kB)

RFRR - Nordic_walking, 16M sem. 4.doc (68.6 kB)

RFRR - Samoobrona 16M sem. 1.docx (22.9 kB)

RFRR - Taniec rekreacyjny 16 M sem 1.doc (60.4 kB)

RFRR - Tenis 16 M sem. 4.doc (56.3 kB)

RFRR_-_Plenerowe formy rekreacji_16 M sem 2.doc (73.2 kB)

Rozwój zrównoważony 16 M sem. 4.doc (70.1 kB)

Seminarium magisterskie 16 M sem.1.doc (74.2 kB)

Socjologia czasu wolnego 16M sem. 3.doc (62.0 kB)

Specjalizacja - Żywienie i Suplementacja 16 M sem. 2.docx (60.3 kB)

Statystyka 16 M sem. 2.doc (62.0 kB)

Stosowanie technik relaksacyjnych 16 M sem. 3.doc (82.9 kB)

Stosowanie technik relaksacyjnych spec 16 M sem. 3.doc (82.4 kB)

Sustainable tourism 16 M sem. 4.doc (57.3 kB)

Techniki masaży Ajurwedyjskich 16 M sem. 2 w.doc (82.9 kB)

Techniki masaży Ajurwedyjskich 16M sem. 2 ćw.doc (85.0 kB)

Tourist regions 16 M sem. 1, 2.doc (93.7 kB)

Tourist regions 16 M sem. 2.doc (90.1 kB)

Trener Osobisty 16 M sem.2,3,4 (2).docx (50.4 kB)

Trening funkcjonalny 16 M sem. 3.doc (64.5 kB)

Trening_zdrowotny, 16M, sem. 4.doc (73.7 kB)

Turystyka aktywna - wędrówki 16 M sem. 2-1.doc (69.1 kB)

Turystyka i rekreacja dzieci i i młodzieży 16M sem. 4.doc (68.6 kB)

Turystyka morska 16 M sem. 4.doc (80.9 kB)

Turystyka osób niepełnosprawnych 16 M sem. 4.doc (59.4 kB)

Wyb. zag. z anat. i bimech. ruchu 16 M sem. 2.doc (60.9 kB)

Wykład monograficzny - Fizjologia człowieka 16 M sem. 2.doc (74.2 kB)

Wykład monograficzny - Fizjologia wysiłku fizycznego 16 M sem. 3.doc (70.1 kB)

ywienie i suplementacja anatomia układu pokarmowego16 M sem. 2.doc (66.0 kB)

Zabiegi egzotyczne w obiektach SPA 16 M sem. 3.doc (81.9 kB)

Zarządzanie przedsiebiorstwem turystycznym, 16 M sem. 4.doc (73.2 kB)

Zarządz przedsięb turystycznym i sportowym specj 16 M sem. 2_4.doc (419.3 kB)

Dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018

Turystyka i rekreacja - I stopnia

Agroturystyka 17 L PDW sem. 5.doc (70.7 kB)

Animacja czasu wolnego 17 L sem. 2.doc (69.1 kB)

Aqua fitness 17 L PDW sem. 3.doc (67.6 kB)

Bezpieczeństwo w turystyce 17 L sem. 2 PDW.doc (57.3 kB)

Biegi na orientację 17 L PDW sem. 3.doc (69.6 kB)

Boot Camp 17 L PDW sem. 2.docx (25.4 kB)

Bungy Pump 17 L PDW sem. 5.doc (61.4 kB)

eglarstwo 17 L sem. 2.doc (67.1 kB)

Ekologia i ochrona środowiska 17 L sem. 5.doc (70.1 kB)

Ekonomia 17 L sem1.doc (63.5 kB)

Ekonomika turystyki i rekreacji 17 L sem2.doc (73.2 kB)

Etyka w turystyce i rekreacji 17 L sem. 6.doc (62.5 kB)

Fitness - nowoczesne trendy w treningu indywidualnym 17 L sem.2.doc (55.3 kB)

Fitness grupowe ćwiczenia przy muzyce 17 L sem.1.doc (60.4 kB)

Fizjologia człowieka 17 L sem. 2.doc (76.8 kB)

Gastronomia w turystyce i rekreacji 17 L sem. 2 PDW.doc (64.0 kB)

Geografia turystyczna 17 L sem.1.doc (77.8 kB)

Gry rekreacyjne i zabawy ruchowe 17 L sem. 1,2.doc (69.6 kB)

Gry studyjne 17 L PDW sem. 5.doc (56.3 kB)

Historia architektury i sztuki 17 L sem.6.doc (69.1 kB)

Hotelarstwo 17 L sem.1.doc (68.6 kB)

Język angielski 17 L sem. 1-4.doc (67.6 kB)

Język francuski 17 L PDW sem. 3-6.DOC (68.1 kB)

Język francuski 17 L sem.1-4.doc (73.7 kB)

język niemiecki 17 L PDW sem. 3-6.doc (60.4 kB)

język niemiecki 17 L sem. 1-4.doc (60.9 kB)

Język rosyjski 17 L PDW sem 3-6.doc (59.4 kB)

Język rosyjski 17 L sem.1-4.doc (59.4 kB)

Język włoski 17 L PDW sem. 3-6.DOC (62.0 kB)

Język włoski 17 L sem.1-4.doc (73.7 kB)

Kinezygerontoprofilaktyka 17 L sem.2.doc (68.6 kB)

komunikacja interpersonalna 17 L sem. 1.doc (62.0 kB)

Krajoznawstwo 17 L sem. 5.docx (24.5 kB)

Lekka atletyka 17 L PDW sem.4.doc (59.9 kB)

Marketing w turystyce i rekreacji 17L PDW sem.3.doc (66.0 kB)

Metody i techniki regeneracyjne 17 L PDW sem. 2.doc (69.1 kB)

Metody psychoregulacji 17 L PDW sem. 4.doc (63.0 kB)

Motoryczność człowieka 17 L PDW sem. 5.doc (64.0 kB)

Nowoczesne trendy w turystyce 17 L sem.1.doc (52.2 kB)

Obóz letni 17 L sem. 2 PDW.docx (27.8 kB)

Oboz zeglarski 17 L sem. 4 PDW.doc (60.4 kB)

Obsługa klienta w turystyce i rekreacji L17 sem.4.doc (64.5 kB)

Obsługa ruchu turystycznego 17 L sem. 3.doc (69.6 kB)

Organizacja imprez TiR 17 L sem. 6.doc (59.4 kB)

Pływanie 17 L sem.2.doc (60.9 kB)

Pierwsza pomoc przedmedyczna 17 L sem.3.doc (65.5 kB)

Podstawy anatomii i kinezjologii człowieka 17 L sem 1.doc (59.4 kB)

Podstawy marketingu 17 L sem.2.doc (63.5 kB)

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 17 L PDW sem. 5.doc (67.1 kB)

Podstawy prawa 17 L sem. 3.doc (73.2 kB)

Podstawy rachunkowości i finansów 17 L PDW sem.6.doc (73.2 kB)

Podstawy turystyki 17 L sem.1.doc (68.6 kB)

Praktyka zawodowa - specjalistyczna 17L sem.3-6.doc (52.7 kB)

Praktyka zawodowa - specjalistyczno-badawcza 17L sem. 1-4.doc (53.2 kB)

Praktyka zawodowa - wdrożeniowa 17 L sem.4.doc (53.2 kB)

Prawo obrotu nieruchomościami 17 L PDW sem. 5.doc (59.4 kB)

Prawo w turystyce i rekreacji 17 L sem.4.docx (23.3 kB)

Psychologia aktywności fizycznej 17 L sem. 3.doc (67.1 kB)

Rola jednostek samorządu terytorialnego (jst) w rozwoju turystyki 17 L sem. 2 PDW.doc (99.3 kB)

Rozwój osobisty 17 L PDW sem. 4.doc (65.0 kB)

Rozwój zrównoważony 17 L sem. 4 PDW.doc (71.2 kB)

Socjologia czasu wolnego 17 L sem.3.doc (55.3 kB)

Specjalność Gospodarowanie w turystyce i rekreacji 17 L sem. 3-6.doc (332.3 kB)

Specjalność Hotelarstwo 17 L sem.3-6.doc (194.6 kB)

Specjalność RR - żeglarstwo deskowe 17 L sem. 3-6.doc (68.1 kB)

Specjalność RR - żeglarstwo jacht. 17 L sem.3-6.doc (68.1 kB)

Specjalność RR - Fitness Ćwiczenia Siłowe_17 L PDW sem. 3-6.doc (58.9 kB)

Specjalność RR - Fitness NFG 17 L sem. 3-6.doc (77.3 kB)

Specjalność RR - Kinezygerontoprofilaktyka 17 L sem.3,4,5,6.doc (68.6 kB)

Specjalność RR Tenis 17 L sem. 3-6.doc (64.0 kB)

Specjalność Turystyka kulturowa 17 L sem.3-6.doc (264.2 kB)

Specjalnośc Spa & Wellness 17 L sem. 3-6.doc (236.0 kB)

Taniec 17 L sem.4 PDW.doc (56.3 kB)

Targi turystyczne 17 L sem. 4.doc (58.9 kB)

Technologie informacyjne 17 L sem.5.doc (56.3 kB)

Tenis 17 L PDW sem.6.doc (56.3 kB)

Teoria i metodyka rekreacji 17 L sem. 1.doc (67.6 kB)

Teoria i metodyka treningu zdrowotnego 17 L sem.5.doc (65.5 kB)

Terapia ruchem 17 L PDW sem. 5.doc (60.4 kB)

Trening mentalny w sporcie i rekreacji 17 L PDW sem. 6.doc (53.2 kB)

Trening siłowy 17 L sem. 6 PDW.doc (57.9 kB)

Turystyka biznesowa 17 L PDW sem. 6.doc (84.5 kB)

Turystyka szkolna 17 L PDW sem. 3.doc (69.6 kB)

Turystyka zdrowotna 17 L sem. 2 PDW.doc (79.9 kB)

Ubezpieczenia w Turystyce i Rekreacji 17 L sem.4.docx (22.8 kB)

Unihokej 17 L PDW sem. 2.docx (22.8 kB)

wiczenia terenowe 17 L PDW sem. 4-5.doc (71.7 kB)

Wychowawstwo kolonijne 17 L sem. 4.docx (27.2 kB)

ywienie w aktywności fizycznej 17 L sem. 6.doc (64.0 kB)

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 17 L sem. 4.doc (77.8 kB)

Zarządzanie w turystyce i rekreacji 17 L sem.6.doc (71.2 kB)

Turystyka i rekreacja - II stopnia

Animacja czasu wolnego 17 M PDW 2.doc (62.0 kB)

Biometria - badania laboratoryjne 17 M sem. 3.doc (54.3 kB)

Biometria 17 M sem. 3.doc (54.8 kB)

Diagnostyka pracy i wypoczynku 17 M sem. 3.doc (63.0 kB)

Doradztwo turystyczne 17 M sem.2.doc (50.7 kB)

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw turystycznych 17 M sem. 2.doc (76.3 kB)

Ekoturystyka 17 M sem. 2 PDW.docx (22.8 kB)

Ekstremalne formy aktywności fizycznej 17 M sem. 4.doc (58.9 kB)

Etyka badań naukowych 17 M sem. 3.doc (59.4 kB)

Fitness M 17 sem.2 PDW.doc (56.3 kB)

Gerontologia 17 M PDW sem. 3.doc (70.1 kB)

Gimnastyka korygująco - stabilizacyjna 17 M PDW.doc (57.9 kB)

Gry terenowe_17_M_PDW sem. 4.doc (68.1 kB)

Historia Kultury 17 M sem. 1.doc (65.5 kB)

Informatyka w turystyce i rekreacji 17 M sem. 1.doc (51.7 kB)

Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna 17 M sem. 1.doc (69.6 kB)

języka angielski 17 M sem. 1-4.doc (65.0 kB)

języka niemiecki 17 M sem. 1-4.doc (60.9 kB)

Język włoski 17 M sem.1-4.doc (68.1 kB)

Joga 17 M PDW sem. 4.doc (53.8 kB)

Jogging 17 M PDW sem. 3.doc (75.8 kB)

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 17 M sem.4.doc (75.3 kB)

Metodologia badań naukowych 17 M sem. 1.doc (95.2 kB)

Metody psychoregulacji 17 M PDW SEM. 2.doc (59.4 kB)

Negocjacje w biznesie 17 L PDW sem. 2.doc (69.6 kB)

Nordic Walking 17 M PDW sem. 4.doc (65.0 kB)

Nowoczesne trendy w turystyce i hotelarstwie 17 M PDW sem. 2.doc (80.4 kB)

Oboz zeglarski 17 M sem. 2 PDW.doc (58.9 kB)

Organizacja imprez TiR 17 M PDW sem 2.doc (65.5 kB)

Pilotaż i przewodnictwo 17 M sem.1.doc (59.9 kB)

Planowanie i programowanie rekreacji 17 M sem. 1.doc (64.5 kB)

Planowanie turystyczne 17 M sem. 2.doc (74.2 kB)

Plenerowe formy rekreacji 1 7M PDW sem. 2.doc (61.4 kB)

Polityka turystyczna 17 M sem.1.doc (56.8 kB)

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej 17M PDW sem.3.doc (66.0 kB)

Prawo gospodarcze 17 M sem.2.docx (23.0 kB)

Prawo międzynarodowe 17 M sem. 2.doc (65.5 kB)

Prawo pracy 17 M PDW sem. 3.docx (22.9 kB)

Produkt turystyczny 17 M sem.3.doc (67.1 kB)

Profilaktyka bólów kręgosłupa 17 M PDW sem. 4.doc (61.4 kB)

Psychologia aktywności fizycznej 17 M PDW sem. 3.doc (57.3 kB)

Psychologia cielesności 17 M PDW sem. 2.doc (59.4 kB)

Psychologia zdrowia 17 M sem. 1.doc (63.5 kB)

Różne formy rekreacji ruchowej w plenerze 17 M sem. 1.doc (66.0 kB)

Regiony turystyczne 17 M sem. 1,2.doc (85.5 kB)

Rozwój zrównoważony 17 M sem. 3 PDW.doc (64.5 kB)

Specjalność Żywienie i suplementacja 17 M sem. 2,3,4.doc (442.9 kB)

Specjalność Terapeuta Spa 17 M sem. 2,3,4.doc (385.0 kB)

Specjalność Trener personalny 17 M sem. 2,3,4.doc (422.4 kB)

Specjalność Zarządzanie PTiS 17 M sem. 2,3,4.doc (339.5 kB)

Statystyka 17 M sem.2.doc (55.3 kB)

Taniec rekreacyjny 17 M.1 sem.doc (54.3 kB)

Trening funkcjonalny 17 M sem3. PDW.doc (54.8 kB)

Trening zdrowotny w badaniach naukowych 17 M sem. 4.doc (67.1 kB)

Turystyka aktywna - wędrówki 17 M PDW sem. 2.doc (67.6 kB)

Turystyka biznesowa 17 M sem. 2 PDW.doc (58.9 kB)

Turystyka historyczna 17 M sem. 2 PDW.doc (61.4 kB)

Turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży 17 M PDW sem. 3.doc (62.0 kB)

Turystyka morska 17 M sem. 4 PDW.doc (59.4 kB)

Turystyka osób niepełnosprawnych 17 M sem. 3 PDW.doc (55.3 kB)

wiczenia terenowe 17 M PDW sem. 2-3.doc (70.1 kB)

Wykład monograficzny - Fizjologia wysiłku fizycznego 17 M PDW sem. 2.doc (74.8 kB)

Zabytki architektury i dziedzictwo Pomorza 17 M PDW sem. 1-2.doc (65.0 kB)

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 17M sem.4.doc (70.1 kB)

Zarządzanie turystyką w Regionie 17 M PDW sem. 3.doc (78.8 kB)

For students starting their education in academic year 2017/2018

Tourism and recreaction - Bachelor studies

ANIMATION OF FREE TIME 17 L sem. 2.doc (67.6 kB)

Aqua fitness 17 L PDW sem. 3.doc (58.9 kB)

bootcamp 17 L sem. 2.docx (25.3 kB)

Business tourism 17 L PDW sem. 2.doc (62.0 kB)

Camp educator 17 L sem. 4.docx (27.6 kB)

Cultural Tourism 17 L sem. 3 PDW.doc (62.5 kB)

Cultural Tourism Specialization 17 L sem.3-6.doc (241.7 kB)

Customer service in tourism and recreationn L17 sem.4.doc (58.4 kB)

Dance L 17 . sem 4 PDW.doc (158.7 kB)

Ecology and Environment Protection17 L sem. 5.doc (59.9 kB)

English 17 L sem. 1-4.doc (65.5 kB)

Field Practice Course 17 L sem.4 - 5 PDW.doc (55.8 kB)

Fitness - modern trends in individual training 17 L sem. 2.doc (53.8 kB)

Fitness - New Form of Gymnastics 17 L. sem. 3-6.doc (391.2 kB)

Fitness group exercises with music 17 L sem. 1.doc (58.9 kB)

Floorball.docx (23.3 kB)

French 17 L PDW sem. 3-6.doc (64.0 kB)

French 17 L sem. 1-4.doc (64.0 kB)

French 17 L sem. 2-6.doc (64.0 kB)

Fundamentals of Law 17 L sem.3.doc (57.3 kB)

Fundamentals of Tourism 17 L sem.1.doc (66.0 kB)

Gastronomy in Tourism and Recreation 17 L sem. 2 PDW.doc (59.4 kB)

German 17 L PDW sem. 3.doc (61.4 kB)

German 17 L sem. 1-4.doc (61.4 kB)

Hospitality 17 L sem.1.doc (62.0 kB)

Hospitality Specialization 17 L sem.3.doc (188.9 kB)

Human physiology 17 L sem. 2.doc (64.5 kB)

Information technology 17 L sem.5.doc (53.2 kB)

Interpersonal communication 17 L sem. 1.doc (58.9 kB)

Introduction to marketing 17 L sem.2.doc (60.4 kB)

Italian 17 L PDW sem. 3-6.doc (65.0 kB)

Law in Tourism and Recreation 17 L sem.4.doc (63.0 kB)

Menagement in Toursim and rRcreation.doc (141.8 kB)

Mental training 17 Lic PDW sem 6.doc (50.2 kB)

Methods of psychoregulation 17 L PDW sem 4.DOC (55.8 kB)

Movement therapy 17 L PDW sem. 5.doc (57.3 kB)

New Trends in Tourism 17 L sem.1.doc (55.8 kB)

Nutrition and physical activity 17 L sem.6.doc (63.5 kB)

personal development 17 L PDW sem. 4.doc (59.9 kB)

Podstawy anatomii i kinezjologii człowieka 17 L sem. 1.doc (54.3 kB)

Pre-medical first aid 17 L sem.3.doc (58.9 kB)

Psychology of physical activity 17 L 3.doc (60.9 kB)

Real estate Trade 17 L PDW sem.5.doc (54.8 kB)

Recreational and physical games 17 L sem. 1,2.doc (63.5 kB)

Recreational games and physical plays 17 L sem. 1,2.doc (64.0 kB)

Regenerative methods and techniques 17 L sem. 2.doc (64.5 kB)

Russian 17 L PDW sem 3-6.doc (56.8 kB)

Russian 17 L sem.1-4.doc (57.3 kB)

Sociology of leisure 17 L sem. 3.doc (51.7 kB)

Spa & Wellness.doc (222.2 kB)

Strength training L17 PDW sem. 6.doc (191.0 kB)

Sustainable Tourism 17 L sem. 4 PDW.doc (59.9 kB)

Swimming 17 L sem. 2.doc (53.8 kB)

TENIS 17 L sem. 4.doc (50.2 kB)

THEORY AND METHODOLOGY OF RECREATION 17 L sem. 1.doc (69.1 kB)

Tourism and Recreation Development 17 L sem. 4.doc (64.0 kB)

Tourism and recreation economics 17 L sem. 2.doc (60.9 kB)

Tourism geography 17 L sem.1.doc (77.3 kB)

Tourism geography of Europe 17 L PDW.doc (65.0 kB)

TOURISM SCHOOL 17 L PDW sem. 3.doc (69.6 kB)

Tourism Security 17 L sem. 2 PDW.doc (57.9 kB)

Tourist fairs 17 L sem. 4.doc (59.4 kB)

Tourist movement 17 L sem.3.doc (62.5 kB)

Transportation in tourism and recreation 17 L sem4 PDW.doc (59.4 kB)

Tourism and recreaction - Master studies

Accessible Tourism 17 M sem. 3 PDW.doc (56.3 kB)

ANIMATION OF FREE TIMES 17 M PDW sem. 2 N.doc (58.9 kB)

Business Tourism 17 M PDW sem. 2.doc (54.8 kB)

Business Tourism 17 M sem. 2 PDW.doc (54.8 kB)

Diagnostics of fatigue and recovery 17 M sem. 3.doc (58.4 kB)

Economic Law 17 M sem.2.doc (60.4 kB)

Economics and finance of tourism and recreation entities 17 M sem2.doc (62.5 kB)

Ecotourism 17 M sem. 2 PDW.docx (21.2 kB)

English 17 M sem. 1-4.doc (62.0 kB)

Extreme forms of physical activity 17 M sem. 4.DOC (52.2 kB)

Field Practice Course 17 M sem. 2-3 PDW.doc (61.4 kB)

Fitness M 17 PDW sem. 2.doc (145.9 kB)

Functional training17 M PDW sem. 3.doc (122.9 kB)

Health psychology17 M sem. 1.doc (61.4 kB)

Informatics in tourism and recreation 17 M sem.1.doc (46.1 kB)

Italian17 M sem.1-4 B1.doc (64.5 kB)

Italian 17 M sem.1-4.doc (65.0 kB)

Labor Law 17 M PDW sem.3.doc (59.4 kB)

Marketing of the tourist and recreational services 17 M sem.4.doc (63.5 kB)

Methodology of scientific research 17 M sem. 1.DOC (72.2 kB)

Methods of psychoregulation 17 M PDW sem. 4.DOC (51.7 kB)

Monograph lecture - Physiology of sport 16 M PDW sem. 2.doc (52.7 kB)

PPLANNING AND PROGRAMMING RECREATION 17 M sem. 1 N.doc (61.4 kB)

psychology of body image 17 M PDW.doc (60.4 kB)

Psychology of physical activity 17 M PDW sem.3.doc (52.2 kB)

Recreational Dance 17 M sem. 1.doc (173.1 kB)

Spec. Trener personalny 17 M sem. 2,3,4-2.doc (422.4 kB)

Statistics 17 M sem.2.doc (50.2 kB)

Sustainable Tourism 17 M sem. 3 PDW.doc (58.9 kB)

TENIS 17 M sem. 4.doc (49.7 kB)

Terapeuta Spa.doc (385.0 kB)

TOURISM AND RECREATION OF CHILDREN AND YOUTH 17 M PDW sem. 3.doc (63.0 kB)

Tourism Counselling 17 M sem.2.doc (49.2 kB)

Tourism planning 17 M sem.2.doc (74.2 kB)

Tourism Policy 17 M sem.1.doc (60.4 kB)

Tourism Product 17 M sem.3.doc (53.2 kB)

Tourist and recreational infrastructure 17 M sem. 1.doc (65.5 kB)

Tourist comany management 17 M sem.4.doc (62.0 kB)

Tourist regions 17 M. sem.1, 2.doc (80.9 kB)

Tourleading and tourguidening 17 M sem.1.doc (60.9 kB)

Yoga 17 M PDW SEM. 4.doc (51.7 kB)

ywienie i suplementacja.doc (442.9 kB)

ZPTiS.doc (339.5 kB)

For students starting their education in academic year 2018/2019

Tourism and recreaction - Bachelor studies

Angielski I stopień

Active Tourism - Hiking 18 L sem. 4.doc (74.8 kB)

Active Tourism 18 L.doc (72.2 kB)

Agrotourism 18 L PDW sem. 5.doc (85.5 kB)

Animation of free time 18 L sem. 2.doc (75.3 kB)

Aqua fitness Ang 18 L sem. 3.doc (75.3 kB)

Athletics 18 L PDW.doc (71.2 kB)

Bachelor\'s seminar 18 L sem. 4.doc (68.6 kB)

Beach Volleyball 18 L PDW.doc (68.6 kB)

BootCamp 2018 ang.docx (25.0 kB)

Buisnes tourism 18 L PDW sem. 6 ANG.doc (95.7 kB)

Bungy Pump 18 L sem. 5.doc (73.7 kB)

camp educator 2018 ang.docx (28.0 kB)

Cultural Heritage of the Tri-City 18 L PDW sem. 5.doc (76.8 kB)

Cultural Tourism 18 L PDW sem.3.doc (75.8 kB)

Customer service in tourism and recreation 18 L sem.4-1.doc (71.7 kB)

Dance animator L 18 sem 4 PDW.doc (173.1 kB)

Ecology 18 L sem. 5.doc (72.2 kB)

Economics 18 L sem1.doc (81.4 kB)

English 18 L sem. 1-4 TiR.doc (68.1 kB)

Ethics in Tourism and Recreation 18 L sem. 6.doc (75.8 kB)

Europe`s Tourism Geography 18 L sem. 2.doc (69.6 kB)

Field Practice Course 18 L sem. 5,6.doc (76.8 kB)

Fitness - modern trends in individual training 18 L sem. 2.doc (71.2 kB)

Fitness group exercises with music 18 L sem. 1.doc (65.0 kB)

Floorball 18 L sem. 4.docx (22.4 kB)

French 18 L sem. 1-4 TiR.doc (67.1 kB)

French 18 L sem. 3-6 PDW TiR.doc (67.6 kB)

Fundamentals of accounting and finance 18 L PDW sem. 6.doc (82.4 kB)

Fundamentals of entrepreneurship 18 L PDW sem. 5.doc (83.5 kB)

Fundamentals of human anatomy and kinesiology 18 L sem. 1.doc (68.6 kB)

Fundamentals of Law and intellectual property law 18 L sem.3.doc (67.1 kB)

Fundamentals of Tourism 18 L sem.1-1.doc (81.9 kB)

Gastronomy in Tourism and Recreation 18 L PDW sem. 2.doc (69.1 kB)

German 18 L sem. 1-4 TiR.doc (67.6 kB)

German 18 L sem. 3-6 PDW TiR.doc (68.1 kB)

Health tourism 18 L sem. 2.doc (90.1 kB)

History of Architecture and Art 18 L sem. 6.docx (23.9 kB)

Hospitality 18 L sem.1.doc (76.8 kB)

Human motor skills_18_L sem.5.doc (75.8 kB)

Human physiology 18 L sem. 2.doc (77.8 kB)

Information technology 18 L sem.5.doc (65.0 kB)

Insurance in Tourism and Recreation 18 L sem. 4.doc (70.1 kB)

Interpersonal Communication.doc (72.2 kB)

Introduction to marketing 18 L sem.2.doc (72.2 kB)

Italian 18 L sem. 1-4 TiR.doc (67.6 kB)

Italian 18 L sem. 3-6 PDW TiR.doc (67.1 kB)

Law in Tourism and Recreation 18 L sem.4.doc (73.2 kB)

Management in tourism and recreation 18 L sem. 6.doc (77.3 kB)

Marketing in tourism PDW 18L sem.3.doc (78.8 kB)

Mental training 18 Lic PDW sem 6.doc (66.0 kB)

Methods of psychoregulation 18 L PDW sem 4.doc (69.6 kB)

Movement Therapy.doc (68.1 kB)

New Trends in Tourism 18 L sem.1.doc (69.6 kB)

Nutrition and physical activity 18 L sem. 6.doc (79.9 kB)

Organization of tourist and recreational events 18 L sem. 6.doc (70.7 kB)

Orienteering 18 L PDW.doc (75.8 kB)

Personal Development.doc (69.6 kB)

Physical Activity for Seniors 2018L.doc (73.7 kB)

Pre-medical first aid 18 L sem. 3.doc (72.7 kB)

Professional internships - implementation 18L sem.4.doc (60.9 kB)

Professional internships - specialist-research 18L sem.4.doc (60.9 kB)

Professional internships - specialist 18L sem.6.doc (60.9 kB)

Psychology of physical activity 18 L 3.doc (74.8 kB)

Real estate Trade 18 L PDW sem.5.doc (69.1 kB)

Recreational and physical games 18 L sem. 1,2.doc (76.8 kB)

Regenerative methods and techniques 18 L sem. 2.doc (78.8 kB)

Russian 18 L sem. 1-4 TiR.doc (69.1 kB)

Russian 18 L sem. 3-6 PDW TiR.doc (69.6 kB)

Sailing 18 L sem. 2.doc (76.8 kB)

Sailing camp 18 L sem. 4 PDW.doc (71.2 kB)

School tourism 18 L, sem. 3-1.doc (74.8 kB)

Sociology of leisure 2018 L, sem.3 ,TiR.doc (67.1 kB)

Specialitization Pre and Postnatal Exercises 18 L sem. 3.doc (89.1 kB)

Specialization Cultural Tourism 18 L sem. 3-6.doc (323.6 kB)

Specialization Fitness 18 L sem. 3-6.doc (78.3 kB)

Specialization Group Fitness 18 L. sem. 3-6.doc (405.0 kB)

Specialization Hospitality 18 L sem. 3-6.doc (224.3 kB)

Specialization Management in tourism business 18 L.doc (299.5 kB)

Specialization Physical Activity for Seniors 2018L.doc (76.3 kB)

Specialization sailing 18 L sem. 3-6.doc (85.5 kB)

Specialization Spa & Wellness 18 L.doc (309.8 kB)

Specialization Tourism and Recreation Security 18 L sem. 3-6.doc (280.6 kB)

Specialization Tourleading 18 L sem. 3-6-1.doc (370.7 kB)

Specialization windsurfing 18 L sem. 3-6.doc (85.5 kB)

Specjalization TENIS 18 L sem.3.docx (26.7 kB)

Strength Training Animator 18 L sem.6 PDW.docx (26.0 kB)

Studio Games 18 L PDW.doc (70.7 kB)

Sustainable Tourism 18 L PDW sem. 4.doc (75.8 kB)

SWIMMING 18 L sem. 2.docx (22.6 kB)

TENIS 18 L sem. 6.doc (72.2 kB)

Theory and methodology of recreation 18 L sem. 1.doc (76.8 kB)

The role of local government units in the development of tourismi 18 L PDW sem. 3 ANG.doc (100.9 kB)

TiMTZ 18 L sem.5.doc (72.2 kB)

Touring - Tomiak Alicja 18 L sem. 5.doc (76.3 kB)

Touring - Wendt J.A 18 L sem. 5.doc (74.8 kB)

Tourism and Recreation Development 18 L sem. 4.doc (81.4 kB)

Tourism and recreation economics 18 L sem2.doc (75.3 kB)

Tourism geography 18 L sem.1.doc (94.2 kB)

Tourism Security 18 L PDW sem. 2.doc (74.2 kB)

Tourist fairs 19 L PDW sem. 4.doc (75.3 kB)

Tourist movement 19 L sem.3.doc (74.8 kB)

Tourist traffic service 18 L sem. 3.doc (78.3 kB)

Transport Law 18 L sem. 6.doc (69.6 kB)

Tourism and recreaction - Master studies

Accessible Tourism 18 M PDW sem. 3.doc (72.7 kB)

Acquiring funds from the European Union PDW 18M sem.3.doc (71.2 kB)

Active tourism - hiking 18 M PDW.doc (72.2 kB)

Animation of free time 18 M, sem. 2.doc (70.7 kB)

Applying relaxation techniques 18 M specialization.doc (64.5 kB)

Aqua fitness - sport for all 18 M PDW sem. 2.doc (75.8 kB)

Architectural monuments and heritage of Pomerania 18 M PDW sem. 3.docx (22.8 kB)

Biometrics - laboratory_18_M sem.3.doc (69.1 kB)

Business Tourism 18 M PDW.doc (73.2 kB)

Core-stability training 18 M 3.doc (69.1 kB)

Diagnostics of fatigue and recovery 18 M sem. 3.doc (72.7 kB)

Economic Law 18 M sem.2.doc (74.8 kB)

Economics and finance of tourism and recreation entities 18 M sem1.doc (82.4 kB)

Ecotourism 17 M PDW sem. 2.doc (69.6 kB)

English Core-stability training 2018L.doc (70.1 kB)

Ethics of researchers 18 M sem. 3.doc (68.6 kB)

Extreme forms of physical activity 18 M sem. 4-2.doc (65.0 kB)

Field games 18 M PDW.doc (73.7 kB)

Fitness Animator M 18, 2 sem.PDW.doc (157.2 kB)

Functional training18M 2sem.3 PDW_.doc (134.7 kB)

Gerontologia 18 M PDW.doc (72.2 kB)

Health-Enhancing Training in Scientific Research 18 M sem.4.doc (74.2 kB)

Health psychology.doc (72.7 kB)

Historical tourism M 18 sem. 2.doc (75.8 kB)

History of culture 18 M sem. 1.doc (73.7 kB)

Informatics in tourism and recreation_18_M sem.1.doc (61.4 kB)

International Law 18 M sem. 2.doc (71.2 kB)

Labor Law 18 M PDW sem.3.doc (72.7 kB)

Maritime tourism 18 M sem. 4 SCC-1.doc (60.9 kB)

Marketing of the tourist and recreational services 18M sem.4.doc (73.7 kB)

Master\'s seminar 18 M sem. 1.doc (68.6 kB)

Methodology of Scientific Research.doc (82.4 kB)

Methods of psychoregulation 18 M PDW sem. 4.doc (65.5 kB)

Modern trends in tourism and hotel industry 18 M PDW sem. 2 ANG.doc (90.6 kB)

Negotiations in business 18 L PDW sem. 2 ANG.doc (82.4 kB)

Nordic walking 18 M PDW.doc (72.7 kB)

Organization of Tourist and Recreational Events 18M PDW.doc (72.2 kB)

Outdoor activities 18 M sem. 3,4.doc (57.9 kB)

Outdoor Forms of Recreation 18 M PDW.doc (75.3 kB)

Pelvic floor muscle exercise specialist 18 M sem. 3.doc (89.1 kB)

Planning and programming recreation 18 M, sem. 1.doc (75.3 kB)

Prenatal and postantal physical activity 18 M sem. 3.doc (80.9 kB)

Prevention of Back Pain 18 M PDW.doc (52.2 kB)

psychology of body image 18 M PDW.doc (72.7 kB)

Psychology of physical activity 18 M PDW sem.3.doc (67.6 kB)

Recreational Dance 18 M sem. 1 (1).doc (187.9 kB)

Sailing camp 18 M sem. 2 PDW.doc (71.2 kB)

Specialization Crisis Management in Tourism and Recreation 18 M.doc (420.4 kB)

Specialization Management of a tourist and sports enterprise 18 M.doc (363.5 kB)

Specialization Management of transportation in t and r.doc (410.6 kB)

Specialization Nutrition and Supplementation 18M.doc (419.8 kB)

Specialization Personal Trainer M-18.docx (108.9 kB)

Specialization Spa Therapist 18 M.doc (392.7 kB)

Statistics_18_M sem.2.doc (63.5 kB)

Sustainable Tourism 18 M PDW.doc (73.7 kB)

Syllabus - English 18 M sem. 1-4 TiR.doc (69.1 kB)

Syllabus - German 18 M sem. 1-4 TiR.doc (67.6 kB)

Syllabus - Italian 18 M sem. 1-4 TiR.doc (70.7 kB)

TENIS 18 M sem. 4.docx (23.9 kB)

Territorial marketing 18 M sem. 3.doc (68.1 kB)

Tourism and recreation of children and youth 18 M, sem. 3-1.doc (59.9 kB)

Tourism Counselling 18 M sen.2.doc (64.0 kB)

Tourism management in the Region 18 M PDW sem. 3 ANG.doc (91.6 kB)

Tourism planning 18 M sem.2.doc (88.6 kB)

Tourism Policy 18 M sem.1.doc (73.7 kB)

Tourism Product 18 M sem.3.doc (71.2 kB)

Tourist and recreational infrastructure 18 M sem. 1.doc (76.8 kB)

Tourist company management 18 M sem.4.doc (73.2 kB)

Tourist regions 18 M. sem.1, 2.doc (92.2 kB)

Tourleading and tourguidening 18 M sem.1.doc (73.7 kB)

Various Outdoor Forms of Physical Recreation 18 M sem. 1.doc (75.3 kB)

Winter camp 18 M PDW.doc (67.6 kB)

Yoga 18 M sem. 4.doc (65.0 kB)

Dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019

Turystyka i rekreacja - I stopnia

Agroturystyka 18 L PDW sem. 5.doc (70.1 kB)

Animacja czasu wolnego 18 L sem. 2.doc (65.5 kB)

Animator tanca 18 L sem.4 PDW.doc (68.6 kB)

Animator treningu silowego 18 L sem. 6 PDW.docx (20.4 kB)

Aqua fitness 18 L sem. 3.doc (78.3 kB)

Bezpieczenstwo w turystyce PDW 18 L sem. 1.doc (73.2 kB)

Biegi na orientacje 18 L PDW sem. 3.doc (80.9 kB)

BootCamp 18 L sem. 4.docx (21.6 kB)

Bungy Pump_18_L_PDW.doc (58.9 kB)

Cwiczenia terenowe 18 L sem. 5,6.doc (80.9 kB)

Dziedzictwo kulturowe Trojmiasta 18 L PDW sem. 5.doc (80.4 kB)

Ekologia 18 L sem. 5.doc (79.4 kB)

Ekonomia 18 L sem1.doc (77.3 kB)

Ekonomika turystyki i rekreacji 18 L sem2.doc (86.5 kB)

Etyka w turystyce i rekreacji 18 L sem. 6.doc (78.8 kB)

Fitness - nowoczesne trendy w treningu indywidualnym 18 L sem.2.doc (66.0 kB)

Fitness grupowe cwiczenia przy muzyce 17 L sem.1.doc (70.7 kB)

Fizjologia czlowieka 18 L sem. 2.doc (74.8 kB)

Gastronomia w turystyce i rekreacji 18 L PDW sem. 2.doc (74.2 kB)

Geografia turystyczna 18 L sem.1.doc (91.1 kB)

Gry rekreacyjne i zabawy ruchowe 18 L sem. 1,2.doc (81.4 kB)

Gry sportowe – pilka siatkowa plazowa 18 L PDW.doc (74.8 kB)

Gry sportowe - Pilka nozna 18 L sem. 4.doc (69.6 kB)

Gry studyjne 18 L PDW sem. 5.doc (66.0 kB)

Historia architektury i sztuki 18 L sem. 6.doc (83.5 kB)

Hotelarstwo 18 L sem.1.doc (78.8 kB)

Jezyk angielski 18 L sem. 1-4 TiR-2.doc (77.8 kB)

Jezyk francuski 18 L sem. 1-4 TiR-1.doc (76.3 kB)

Jezyk francuski 18 L sem. 3-6 PDW TiR 2018-1.doc (73.2 kB)

Jezyk niemiecki 18 L sem. 1-4 TiR-1.doc (75.3 kB)

Jezyk niemiecki 18 L sem. 3-6 PDW TiR 2018-1.doc (72.2 kB)

Jezyk rosyjski 18 L sem. 1-4 TiR-1.doc (75.3 kB)

Jezyk rosyjski 18 L sem. 3-6 PDW TiR 2018-1.doc (71.2 kB)

Jezyk wloski 18 L sem. 1-4 TiR.doc (76.3 kB)

Jezyk wloski 18 L sem. 3-6 PDW TiR 2018.doc (74.8 kB)

Kinezygerontoprofilaktyka 18 L sem.2.doc (78.8 kB)

Komunikacja interpersonlna 18 L sem. I.doc (71.7 kB)

Krajoznawstwo - Tomiak Alicja 18 L sem.5.doc (75.3 kB)

Lekka atletyka 18L PDW.doc (71.7 kB)

Marketing w turystyce i rekreacji 18 L PDW sem.3.doc (75.8 kB)

Metody i techniki regeneracyjne 18 L sem. 2.doc (80.4 kB)

Metody psychoregulacji 18 L PDW.doc (73.2 kB)

Motorycznosc czlowieka_18_L sem. 5.doc (76.3 kB)

Nowoczesne trendy w turystyce 18 L sem.1.doc (68.6 kB)

Oboz letni 18 L.doc (74.8 kB)

Oboz zeglarski 18 L sem. 4 PDW.doc (58.9 kB)

Oboz zimowy 18 L.doc (72.2 kB)

Obsluga klienta w turystyce i rekreacji L18 sem.4.doc (74.8 kB)

Obsluga ruchu turystycznego 17 L sem. 3.doc (79.9 kB)

Organizacja imprez TiR_18_L_sem. 6.doc (69.6 kB)

Pierwsza pomoc przedmedyczna 18 L sem. 3.doc (78.8 kB)

Plywanie 18 L sem.2.docx (23.4 kB)

Podstawy anatomii i kinezjologii czlowieka 18 L sem. 1.doc (71.7 kB)

Podstawy marketingu 18 L sem.2.doc (73.7 kB)

Podstawy nauki o przedsiebiorstwie 18 L PDW sem5.doc (77.3 kB)

Podstawy prawa i ochrona wlasnosci intelektualnej 18 L sem. 3.doc (75.3 kB)

Podstawy rachunkowosci i finansow 18 L sem 6.doc (84.5 kB)

Podstawy turystyki 18 L sem.1.doc (82.9 kB)

Praktyka zawodowa - specjalistyczna 18 L sem.6.doc (62.0 kB)

Praktyka zawodowa - specjalistyczno-badawcza 18 L sem.4.doc (62.0 kB)

Praktyka zawodowa - wdrozeniowa 18 L sem.4.doc (62.0 kB)

Prawo obrotu nieruchomosciami 2018 L PDW sem. 5.doc (72.7 kB)

Prawo transportowe 2018 L PDW sem. 6.doc (72.7 kB)

Prawo w turystyce i rekreacji 18 L sem. 4.doc (78.3 kB)

Psychologia aktywnosci fizycznej 18 L sem. 3.doc (77.3 kB)

Rola jednostek samorzadu terytorialnego (jst) w rozwoju turystyki 18 L PDW sem. 3.doc (100.4 kB)

Rozwoj osobisty 18 L sem. IV PDW.doc (70.7 kB)

Rozwoj zrownowazony 18L PDW sem. 4.doc (82.9 kB)

Seminarium licencjackie 18 L sem. 1.doc (56.8 kB)

Socjologia czasu wolnego 2018L sem.3, TiR 2018-2021.doc (64.5 kB)

Specjalnosc Bezpieczenstwo w turystyce i rekreacji 1 8 L sem. 3-6.doc (297.5 kB)

Specjalnosc Hotelarstwo 18 L sem. 3-6.doc (220.2 kB)

Specjalnosc Pilotaz wycieczek 18 L sem.3-6.doc (359.4 kB)

Specjalnosc RR - Fitness cwiczenia silowe 18 L sem. 3-6.doc (78.3 kB)

Specjalnosc RR - Fitness NFG 18 L sem. 3-6.doc (93.2 kB)

Specjalnosc RR - Fitness w ciazy i po porodzie 18 L sem. 3.doc (97.3 kB)

Specjalnosc RR - Kinezygerontoprofilaktyka 18 L sem.3,4,5,6.doc (77.3 kB)

Specjalnosc RR - zeglarstwo deskowe 18 L sem. 3-6.doc (80.9 kB)

Specjalnosc RR - zeglarstwo jachtowe 18 L sem.3-6.doc (84.0 kB)

Specjalnosc RR Tenis 18 L sem.3.docx (24.9 kB)

Specjalnosc Spa & Wellness.doc (264.2 kB)

Specjalnosc Turystyka kulturowa 18 L sem. 3-6.doc (329.2 kB)

Specjalnosc Zarzadzanie w biznesie turystycznym 18 L sem. 3-6.doc (375.8 kB)

Targi turystyczne 19 L PDW.doc (72.2 kB)

Technologie informacyjne 18 L sem.5.doc (67.6 kB)

Tenis 18 L PDW sem.6.docx (22.4 kB)

Teoria i metodyka rekreacji 18 L sem. 1.doc (76.8 kB)

Teoria i metodyka treningu zdrowotnego_18_L_sem.5.doc (75.8 kB)

Terapia ruchem 18 L sem. V PDW.doc (68.1 kB)

Trening mentalny w sporcie i rekreacji 18 L PDW-1.doc (67.1 kB)

Turystyka aktywna - wedrowki 18 L PDW sem. 4.doc (73.7 kB)

Turystyka aktywna 18 L sem. 3.doc (73.2 kB)

Turystyka biznesowa 18 L PDW sem. 6.doc (101.4 kB)

Turystyka kulturowa 18 L PDW sem. 3.doc (82.4 kB)

Turystyka szkolna 18 L sem. 3.doc (75.8 kB)

Turystyka zdrowotna 18 L sem. 2.doc (93.7 kB)

Ubezpieczenia w Turystyce i Rekreacji 18 L sem.4.docx (23.4 kB)

Unihokej 18 L sem. 4.docx (21.4 kB)

Wychowawstwo Klonijne 18 L sem. 4.docx (25.7 kB)

Wyklad monograficzny Fitness - kierunki, trendy, zagrozenia 18 L sem.6.doc (63.5 kB)

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 18 L sem. 4.doc (86.0 kB)

Zarzadzanie w turystyce i rekreacji 18 L sem. 6.doc (81.9 kB)

Zeglarstwo 18 L sem. 2_TiR.doc (81.4 kB)

Zywienie w aktywnosci fizycznej karta opisu zajec 18 L sem. 6.doc (77.3 kB)

Turystyka i rekreacja - II stopnia

Aktywnosc fizyczna w ciazy i po porodzie 18 M sem. 3.doc (67.6 kB)

Animacja czasu wolnego 18 M sem. 2.doc (71.7 kB)

Animator fitnessu M 18 sem.2 PDW.doc (67.1 kB)

Aqua fitness - sport dla wszystkich 18 M sem. 2.doc (78.3 kB)

Biometria - badania laboratoryjne_18_M sem. 3.doc (65.5 kB)

Cwiczenia terenowe 18 M sem. 3,4.doc (78.8 kB)

Diagnostyka pracy i wypoczynku 18 M sem. 3.doc (61.4 kB)

Doradztwo turystyczne 18 M sem.2.doc (65.0 kB)

Ekonomika i finanse przedsiebiorstw turystycznych 18 M sem1.doc (86.5 kB)

Ekoturystyka 18 M PDW sem. 2.doc (77.3 kB)

Ekstremalne formy aktywnosci fizycznej 18 M sem. 4.doc (68.6 kB)

Etyka badan naukowych 18 M sem. 3.doc (70.1 kB)

Gerontologia_18_M_PDW.doc (82.9 kB)

Gimnastyka korygujaco - stabilizacyjna 18 M PDW.doc (68.1 kB)

Gry terenowe_18_M_PDW.doc (78.8 kB)

Historia Kultury 18 M sem.1.doc (76.3 kB)

Informatyka w turystyce i rekreacji_18_M sem. 1.doc (62.5 kB)

Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna 18 L sem. 1.doc (86.5 kB)

Jezyk angielski 18 M sem. 1-4-2.doc (79.4 kB)

Jezyk niemiecki 18 M sem. 1-4-1.doc (75.8 kB)

Jezyk wloski 18 M sem. 1-4-2.doc (77.8 kB)

Joga 18 M PDW sem. 4.docx (21.4 kB)

Jogging 18 M PDW.doc (57.3 kB)

Marketing Terytorialny 18 M sem. 3.doc (73.7 kB)

Marketing uslug turystycznych i rekreacyjnych 18M sem.4.doc (78.3 kB)

metodologia badan naukowych 18 M sem. I.doc (86.0 kB)

Metody psychoregulacji 18 M PDW.doc (69.1 kB)

Negocjacje w biznesie 18 L PDW sem. 2.doc (81.4 kB)

Nordic walking 18M PDW.doc (77.3 kB)

Nowoczesne trendy w turystyce i hotelarstwie 18 M PDW sem. 2.doc (93.2 kB)

Oboz narciarski 18 M PDW.doc (71.2 kB)

Oboz zeglarski 18 M sem. 2 PDW.doc (57.9 kB)

Organizacja imprez TiR_18_M_PDW.doc (77.3 kB)

Pilotaz i przewodnictwo 18 M sem.1.doc (56.3 kB)

Planowanie i programowanie rekreacji 18 M sem. 1.doc (75.3 kB)

Planowanie turystyczne 18 M sem. 2.doc (65.5 kB)

Plenerowe formy rekreacji 18M PDW.doc (75.8 kB)

Polityka turystyczna 18 M sem.1 (Kopia powodujaca konflikty (uzytkownik Anna Szumilewicz) 2018-06-06).doc (59.4 kB)

Polityka turystyczna 18 M sem.1.doc (73.7 kB)

Pozyskiwanie srodkow z Unii Europejskiej 18 M PDW sem.3.doc (71.7 kB)

Prawo gospodarcze 2018 M sem. 2.doc (72.2 kB)

Prawo miedzynarodowe 18 M PDW sem. 2.doc (74.2 kB)

Prawo pracy 2018 M PDW sem. 3.doc (73.2 kB)

Produkt turystyczny 18 M sem.3.doc (78.8 kB)

Profilaktyka bolow kregoslupa 18M PDW.doc (74.2 kB)

Psychologia aktywnosci fizycznej 18 M PDW.doc (70.7 kB)

psychologia cielesnosci 18 M sem. II PDW.doc (68.1 kB)

psychologia zdrowia 18 M sem. I.doc (73.2 kB)

Regiony turystyczne 18 M sem. 1, 2.doc (75.8 kB)

Rozne formy rekreacji ruchowej w plenerze 18 M sem. 1.doc (75.8 kB)

Rozwoj zrownowazony 18 M PDW sem.3.doc (77.8 kB)

Seminarium magisterskie 18 M sem. 1.doc (56.8 kB)

Seminarium magisterskie M 17 sem..doc (64.0 kB)

Specjalista cwiczen miesni dna miednicy 18 M sem. 4.doc (74.2 kB)

Specjalnosc Terapeuta Spa 18 M.doc (429.1 kB)

Specjalnosc Trener Osobisty M-18.docx (104.6 kB)

Specjalnosc Zarzadzanie kryzysowe w TiR 18 M sem. 2- 4.doc (426.5 kB)

Specjalnosc Zarzadzanie Przedsiebiorstwem TiS 18 M.doc (449.5 kB)

Specjalnosc Zarzadzanie transpotrem w TiR.doc (429.6 kB)

Specjalnosc Zywienie i Suplementacja 18M PDW (1).doc (454.7 kB)

Statystyka_18_M sem.2.doc (64.5 kB)

Taniec rekreacyjny 18M.1 sem.doc (66.0 kB)

Tenis 18 M PDW sem.4.docx (22.4 kB)

Trening funkcjonalny 18 M sem3. PDW.doc (67.1 kB)

Trening zdrowotny w badaniach naukowych 18M sem. 4.doc (78.3 kB)

Turystyka aktywna - wedrowki 18M PDW.doc (79.4 kB)

Turystyka biznesowa 18 M PDW.doc (70.7 kB)

Turystyka historyczna 18 L sem. 2.doc (72.2 kB)

Turystyka i rekreacja dzieci i mlodziezy 18, sem. 3.doc (72.7 kB)

Turystyka morska 18 M sem. 4 PDW.doc (57.9 kB)

Turystyka osob niepelnosprawnych 18 M PDW sem. 3.doc (65.5 kB)

Wyklad monograficzny - Nowoczesny trening fitness 18 M sem. 3.docx (20.1 kB)

Zabytki architektoniczne 18 M PDW sem. 3.doc (76.8 kB)

Zarzadzanie przedsiebiorstwem turystycznym 18 M sem.4.doc (76.3 kB)

Zarzadzanie turystyka w Regionie 18 M PDW sem. 3.doc (93.2 kB)

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

Turystyka i rekreacja - I stopnia

Agroturystyka 19 L PDW sem. 5.doc (82.9 kB)

Animacja czasu wolnego 19 L sem. 2.doc (73.2 kB)

Animator tanca 19 L PDW sem.4.doc (69.1 kB)

Animator treningu silowego 19 L sem. 6 PDW-2.docx (22.8 kB)

Aqua fitness 19 L PDW sem. 3.doc (82.4 kB)

Bezpieczenstwo w turystyce 19 L PDW sem. 2.doc (73.2 kB)

Biegi na orientacje 19 L PDW sem. 3.doc (79.9 kB)

Biomechanika 19 L PDW sem. 2.doc (76.8 kB)

BootCamp 19 L PDW sem. 4.docx (30.5 kB)

Bungy Pump 19 L PDW.doc (72.7 kB)

Cwiczenia terenowe 19 L sem. 5,6.doc (88.1 kB)

Dziedzictwo kulturowe Trojmiasta PDW L sem. 5.doc (78.3 kB)

Ekologia i ochrona srodowiska 18 L sem. 5.doc (78.3 kB)

Ekonomia 19 L sem1.doc (80.4 kB)

Ekonomika turystyki i rekreacji 19 L sem2.doc (89.6 kB)

Etyka w turystyce i rekreacji 19 L sem. 6.doc (77.3 kB)

Fitness - nowoczesne trendy w treningu indywidualnym 19 L sem.2.doc (65.0 kB)

Fitness grupowe cwiczenia przy muzyce 19 L sem.1.doc (68.1 kB)

Fizjologia czlowieka 19 L sem.2.doc (89.1 kB)

Gastronomia w turystyce i rekreacji 19 L PDW sem. 2.doc (71.2 kB)

Geografia turystyczna 19 L sem.1.doc (96.3 kB)

Gry rekreacyjne i zabawy ruchowe 19 L sem. 1,2.doc (81.4 kB)

Gry sportowe – pilka siatkowa plazowa 19 L PDW sem 5.doc (72.7 kB)

Gry sportowe - Inne formy pilki recznej 19 L PDW sem. 2.doc (75.8 kB)

Gry sportowe - Kronum L 19 PDW sem. 2.docx (27.4 kB)

Gry sportowe - Pilka nozna 19 L sem. 4.doc (69.1 kB)

Gry studyjne 19 L PDW sem. 5.doc (65.0 kB)

Historia architektury i sztuki 19L.sem.6.doc (85.0 kB)

Hotelarstwo 19 L sem.1.doc (77.8 kB)

Jezyk angielski 19 L sem. 1-4.doc (75.3 kB)

Jezyk francuski 19 L sem. 3-6 PDW.doc (69.6 kB)

Jezyk niemiecki L 19 sem. 1-4 TiR.doc (72.2 kB)

Jezyk niemiecki L 19 sem. 3-6 PDW.doc (68.6 kB)

Jezyk rosyjski 19 L sem. 1-4.doc (72.2 kB)

Jezyk rosyjski 19 L sem. 3-6 PDW.doc (68.1 kB)

Jezyk wloski 19 L sem. 1-4.doc (72.7 kB)

Jezyk wloski 19 L sem. 3-6 PDW.doc (71.7 kB)

Kinezygerontoprofilaktyka 19 L sem.2.doc (78.3 kB)

Komunikacja interpersonlna 19 L sem. 1.doc (70.1 kB)

Krajoznawstwo19 L sem.5.doc (80.4 kB)

Lekka atletyka 19L PDW.doc (71.2 kB)

Letnie formy rekreacji (Oboz letni) 19 L PDW sem. 2.doc (74.2 kB)

Marketing w turystyce i rekreacji 19 L PDW sem.3.doc (74.8 kB)

Masaz klasyczny 19 L PDW sem. 6.docx (26.0 kB)

Metody i techniki regeneracyjne 19 L PDW sem. 2.doc (80.9 kB)

Metody psychoregulacji 19 L PDW.doc (73.2 kB)

Motorycznosc czlowieka 19 L PDW sem. 6.doc (75.3 kB)

Nowoczesne trendy w turystyce 19 L sem.1.doc (74.2 kB)

Oboz zeglarski 19 L sem. 4 PDW.doc (74.8 kB)

Obsluga klienta w turystyce i rekreacji L 19 sem.4.doc (73.2 kB)

Obsluga ruchu turystycznego 19 L sem. 3.doc (80.4 kB)

Organizacja imprez TiR 19 L sem. 6.doc (71.7 kB)

Pierwsza pomoc przedmedyczna 19 L sem. 3.doc (78.3 kB)

Plywanie 19 L sem.2.docx (29.5 kB)

Podstawy anatomii i kinezjologii L 19 sem. 1.doc (71.2 kB)

Podstawy marketingu 19 L sem.2.doc (72.7 kB)

Podstawy nauki o przedsiebiorstwie 19 L sem.5 PDW.doc (80.4 kB)

Podstawy prawa i ochrona wlasnosci intelektualnej 2019 L sem 3.doc (77.3 kB)

Podstawy rachunkowosci i finansow 19 L sem6 PDW.doc (87.0 kB)

Podstawy turystyki 19 L sem.1.doc (92.2 kB)

Potencjal turystyczny mniejszych osrodkow Pomorza Gdanskiego 19 M PDW sem. 2.doc (75.3 kB)

Praktyka zawodowa - specjalistyczna 19 L sem.6.doc (60.9 kB)

Praktyka zawodowa - wdrozeniowa 19 L sem.4.doc (61.4 kB)

Prawo obrotu nieruchomosciami 2019 L sem. 5.doc (74.8 kB)

Prawo transportowe 2019 L sem. 6.doc (74.8 kB)

Prawo w turystyce i rekreacji 2019 L sem 4.doc (78.8 kB)

Psychologia aktywnosci fizycznej 19 L sem. 3.doc (76.8 kB)

Rola jednostek samorzadu terytorialnego (jst) w rozwoju turystyki 19 L PDW sem. 3.doc (99.3 kB)

Rozwoj osobisty 19 L sem. 4 PDW.doc (70.1 kB)

Rozwoj zrownowazony 19 L PDW sem. 4.doc (82.9 kB)

Seminarium licencjackie 19 L sem. 4-6.doc (72.2 kB)

Socjologia czasu wolnego 19 L sem.3.doc (63.0 kB)

Specjalnosc Bezpieczenstwo w turystyce i re kreacji 19 L sem. 3-6.doc (290.3 kB)

Specjalnosc Hotelarstwo 19 L sem. 3-6.doc (216.1 kB)

Specjalnosc Pilotaz wycieczek 19 L sem.3-6.doc .doc (375.8 kB)

Specjalnosc RR - Fitness cwiczenia silowe 19 L sem. 3-6-1.doc (76.3 kB)

Specjalnosc RR - Fitness NFG 19 L sem. 3-6.doc (96.3 kB)

Specjalnosc RR - fitness w ciazy i po porodzie 19 L sem. 3.doc (108.5 kB)

Specjalnosc RR - Kinezygerontoprofilaktyka 19 L sem.3,4,5,6.doc (75.8 kB)

specjalnosc RR - zegl. deskowe 19 L sem. 3-6.doc (82.4 kB)

Specjalnosc RR - zegl. jacht. 19 L sem.3-6.doc (85.5 kB)

Specjalnosc RR Tenis 19 L sem.3.docx (30.7 kB)

Specjalnosc Spa & Wellness 19 L.doc (263.7 kB)

Specjalnosc Turystyka kulturowa 19 L sem. 3-6.do c.doc (321.5 kB)

Specjalnosc Zarzadzanie w biznesie turystycznym 19 L sem. 3-6-1.doc (379.9 kB)

Targi turystyczne PDW 20 L.doc (72.2 kB)

Technologiea informacyjna 19 L sem.5.doc (68.6 kB)

Tenis 19 L PDW sem.6.docx (28.1 kB)

Teoria i metodyka rekreacji 19 L sem. 1.doc (75.8 kB)

Teoria i metodyka treningu zdrowotnego 19 L sem.5.doc (77.3 kB)

Terapia ruchem 19 L sem. 5 PDW.doc (67.6 kB)

Transport Law 19 L sem. 6.doc (69.1 kB)

Trening mentalny w sporcie i rekreacji 19 L sem. 6 PDW.doc (67.1 kB)

Turystyka aktywna - wedrowkikajakowe L 19 PDW sem. 4.doc (71.7 kB)

Turystyka aktywna - wedrowki piesze L 19 PDW sem. 4.doc (71.7 kB)

Turystyka aktywna - wedrowki rowerowe L 19 PDW sem. 4.doc (71.7 kB)

Turystyka aktywna - zeglarskie L 19 PDW sem. 4.doc (71.7 kB)

Turystyka biznesowa 19 L PDW sem. 6.doc (101.4 kB)

Turystyka kulturowa 19 L PDW sem. 3.doc (81.4 kB)

Turystyka szkolna 19 L PDW sem. 3.doc (73.2 kB)

Turystyka zdrowotna 19 L sem. 2.doc (93.7 kB)

Ubezpieczenia w Turystyce i Rekreacji 19 L sem. 4.docx (26.0 kB)

Unihokej 19 L PDW sem. 3.docx (27.4 kB)

Wprowadzenie do aktywnosci fizycznej w ciazy i po porodzie 19 L PDW sem. 2.doc (86.5 kB)

Wprowadzenie do metodologii badan19 L sem. 3.doc (70.1 kB)

Wychowawstwo Klonijne 19 L sem. 4.docx (31.0 kB)

Wykld monograficzny Fitness 19 L PDW sem. 5.doc (67.6 kB)

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 18 L sem. 4.doc (93.7 kB)

Zarzadzanie w turystyce i rekreacji 19 L sem. 6.doc (81.9 kB)

Zeglarstwo 19 L sem. 2.doc (85.5 kB)

Zimowe formy rekreacji (Oboz narciarski) 19 L PDW sem. 4.doc (70.1 kB)

Zywienie w aktywnosci fizycznej 19 L sem. 6.doc (78.3 kB)

Turystyka i rekreacja - II stopnia

Aktywnosc fizyczna w ciazy i po porodzie - cwiczenia praktyczne 19 M PDW sem. 3.doc (84.5 kB)

Animacja czasu wolnego 19 M PDW sem. 2.doc (70.7 kB)

Animator fitnessu M 19 sem. 2 PDW.doc (72.7 kB)

Animator Jogi 19 M PDW sem. 4.docx (24.2 kB)

Animator treningu funkcjonalnego 19 M PDW sem. 3.doc (66.0 kB)

Aqua fitness - sport dla wszystkich 19 M PDW sem._2.doc (78.3 kB)

Biometria 19 M sem. 3.doc (65.0 kB)

C†wiczenia terenowe 17 M PDW sem. 2-3.doc (85.5 kB)

Diagnostyka pracy i wypoczynku 19 M sem. 3.doc (77.8 kB)

Doradztwo turystyczne 19 M sem.2.doc (64.5 kB)

Ekonomika i finanse przedsiebiorstw turystycznych 19 M sem.1.doc (90.6 kB)

Ekoturystyka 18 M PDW sem. 2.doc (74.8 kB)

Ekstremalne formy aktywnosci fizycznej 19 M sem. 4.doc (67.6 kB)

Etyka badan naukowych 19 M sem. 3.doc (72.2 kB)

Gerontologia 19 M PDW.doc (82.4 kB)

Gimnastyka korygujaco - stabilizacyjna 19 M PDW.doc (68.1 kB)

Gry terenowe 19 M PDW.doc (80.9 kB)

Historia Kultury 19 M sem.1.doc (78.8 kB)

Informatyka w turystyce i rekreacji 19 M sem. 1.doc (64.0 kB)

Infrastruktura turystyczno - rekreacyjna 19 M sem. 1.doc (87.6 kB)

Jezyk angielski 19 M sem. 1-4.doc (76.3 kB)

Jezyk niemiecki 19 M sem. 1-4.doc (73.7 kB)

Jezyk wloski 19 M sem. 1-4.doc (73.7 kB)

Jogging.doc (68.6 kB)

Jogging 19 M PDW sem. 3.doc (65.5 kB)

Marketing Terytorialny 19 M sem. 3.doc (77.8 kB)

Marketing uslug turystycznych i rekreacyjnych 19 M sem.4.doc (77.8 kB)

Metodologia badan naukowych 19 M sem. 1.doc (86.0 kB)

Metody psychoregulacji 19 M sem. 2 PDW.doc (69.6 kB)

Negocjacje w biznesie 19 M PDW sem. 2.doc (80.9 kB)

Nordic walking 19M PDW sem. 1.doc (76.3 kB)

Nowoczesne trendy w turystyce i hotelarstwie 19 M PDW sem. 2.doc (93.2 kB)

Oboz zeglarski 19 M sem. 2 PDW.doc (72.2 kB)

Organizacja imprez TiR 19 M PDW.doc (78.8 kB)

Pilotaz i przewodnictwo 19 M sem.1.doc (72.7 kB)

Planowanie i programowanie rekreacji 19 M sem.1.doc (74.8 kB)

Planowanie turystyczne 19 M sem. 2.doc (92.7 kB)

Plenerowe formy rekreacji 19M PDW.doc (74.8 kB)

Polityka turystyczna 19 M sem.1.doc (72.7 kB)

Pozyskiwanie srodkow z Unii Europejskiej 19 M PDW sem.3.doc (71.2 kB)

Praktyka zawodowa - specjalistyczno-badawcza 19 M sem. 4.doc (61.4 kB)

Prawo gospodarcze 2019 M sem. 2.doc (74.8 kB)

Prawo miedzynarodowe 19 sem. 2 PDW.doc (86.0 kB)

Prawo pracy 2019 M sem. 3.doc (73.2 kB)

Produkt turystyczny 19 M sem.3.doc (77.3 kB)

Profilaktyczne cwiczenia miesni dna miednicy 19 M PDW sem. 4.doc (84.0 kB)

Profilaktyka bolow kregoslupa 19 M PDW sem. 4.doc (73.7 kB)

Psychologia aktywnosci fizycznej 19 M sem. 3 PDW.doc (70.1 kB)

Psychologia cielesnosci 19 M sem. 2 PDW.doc (68.1 kB)

Psychologia zdrowia 19 M sem. 1.doc (72.7 kB)

Regiony turystyczne 19 M sem. 1,2.doc (100.4 kB)

Rozne formy rekreacji ruchowej w plenerze 19 M sem. 1.doc (75.8 kB)

Rozwoj zrownowazony 19 M PDW sem.3.doc (76.8 kB)

Seminarium magisterskie 19 M sem. 2-4.doc (72.2 kB)

Specjalnosc Terapeuta Spa 19 M.doc (422.4 kB)

Specjalnosc Trener Osobisty M-19.docx (107.8 kB)

Specjalnosc Turystyka aktywna 19 M sem 2-4.doc (271.9 kB)

Specjalnosc Zarzadzanie kryzysowe w TiR 19 M sem. 2-4.doc (429.1 kB)

Specjalnosc Zarzadzanie Przedsiebiorstwem Turystycznym i Sportowym M 19 sem. 2-4.doc (398.8 kB)

Specjalnosc Zarzadzanie transportem w turystyce i rekreacji 19 M sem 2-4.doc (438.3 kB)

Specjalnosc Zywienie i Suplementacja 19M PDW-1.doc (533.0 kB)

Statystyka 19 M sem.2.doc (65.5 kB)

Taniec rekreacyjny 19 M.1 sem.doc (62.5 kB)

Tenis 19 M PDW sem.4.docx (28.0 kB)

Trening zdrowotny w badaniach naukowych 19M sem. 4.doc (77.8 kB)

Turystyka aktywna - wedrowki kajakowe 19 M PDW sem. 4.doc (78.8 kB)

Turystyka aktywna - wedrowki piesze 19 M PDW sem. 4.doc (78.8 kB)

Turystyka aktywna - wedrowki rowerowe 19 M PDW sem. 4.doc (79.4 kB)

Turystyka aktywna - wedrowki zeglarskie 19 M PDW sem. 4.doc (79.4 kB)

Turystyka biznesowa 19 M PDW.doc (77.3 kB)

Turystyka historyczna 17 M sem. 2 PDW.doc (75.3 kB)

Turystyka i rekreacja dzieci i mlodziezy 19 M PDW sem. 3.doc (71.2 kB)

Turystyka morska 19 M PDW sem. 4.doc (72.2 kB)

Turystyka osob niepelnosprawnych 19 M PDW sem. 3.doc (64.5 kB)

Turystyka swiatowa 19 PDW sem. 3.doc (79.4 kB)

Wyklad monograficzny - Nowoczesny trening fitness 18 M sem. 3.docx (24.9 kB)

Zabytki architektoniczne 19 M PDW sem. 3.doc (81.4 kB)

Zarzadzanie przedsiebiorstwem turystycznym 19 M sem. 4.doc (74.8 kB)

Zarzadzanie turystyka w Regionie 19 M PDW sem. 3.doc (93.2 kB)

Zimowe formy rekreacji (Oboz narciarski) 19 M PDW sem. 2.doc (69.1 kB)

For students starting their education in the academic year 2019/2020

Tourism and recreaction - Bachelor studies

Active Tourism - Biking19 L sem. 4.doc (74.2 kB)

Active Tourism - Canoeing19 L sem. 4.doc (73.7 kB)

Active Tourism - Hiking L 19 PDW sem. 4.doc (70.1 kB)

Active Tourism - Sailing 19 L PDW sem. 4.doc (73.7 kB)

Agrotourism 19 L PDW sem. 5.doc (89.6 kB)

Animation of Leisure time 19 L SEM. 2.doc (72.7 kB)

Aqua fitness 19 L PDW sem. 3.doc (81.4 kB)

Athletics 19 L PDW-1.doc (65.5 kB)

Bachelor\'s seminar 19 L sem. 4-6.doc (76.3 kB)

Basics of Accounting and finances 19 L PDW.docx.doc (81.4 kB)

Basics of Science about an Enterprise 19 L PDW.docx.doc (82.4 kB)

Biomechanics 19 L PDW sem. 2.doc (78.8 kB)

Boot Camp 19 L PDW sem. 4.docx (29.7 kB)

Buisnes tourism 19 L PDW sem. 6.doc (100.9 kB)

Bungy Pump 19 L.doc (73.7 kB)

Camp educator 19 L sem. 4.docx (33.5 kB)

Classic massage 19 L PDW sem. 6.docx (26.9 kB)

Cultural Heritage of the Tri-City 19 L PDW sem. 5.doc (87.0 kB)

Cultural Tourism 19 L PDW sem.3.doc (74.8 kB)

Customer service in tourism and recreation 19 L sem.4.doc (70.1 kB)

Dance animator 19 L PDW sem 4.doc (173.6 kB)

Ecology and environment protection 18 L sem. 5.doc (71.7 kB)

Economics 19 L sem.1.doc (86.5 kB)

Elementary Professional internship 19 L sem.4.doc (60.9 kB)

English 19 L sem. 1-4 TiR.doc (67.6 kB)

Ethics in tourism and recreation 19 L sem.6.doc (74.8 kB)

Europe`s Tourism Geography 19 L PDW sem. 2.doc (72.2 kB)

Field Practice Course 18 L sem. 5,6 (1).doc (81.9 kB)

Fitness - modern trends in individual training 19 L sem. 2.doc (69.6 kB)

Floorball 19 L PDW sem. 3.docx (21.6 kB)

French 19 L sem. 1-4.doc (68.1 kB)

French 19 L sem. 3-6 PDW.doc (65.0 kB)

Fundamentals of human anatomy and kinesiology 19 L sem. 1.doc (69.1 kB)

Fundamentals of Law and intellectual property law 19 L sem.3.doc (80.4 kB)

Fundamentals of Tourism 19 L sem.1.doc (93.7 kB)

Gastronomy in Tourism and Recreation 19 L PDW sem. 2.doc (68.1 kB)

German L 19 sem. 1-4.doc (70.7 kB)

German L 19 sem. 3-6 PDW.doc (67.6 kB)

Group Fitness with Music 19 L sem. 1-1.doc (60.4 kB)

Health-promoting tourism 19 L sem. 2.doc (91.6 kB)

History of Architecture and Art 19 L sem. 6.docx (526.0 kB)

Hospitality 19 L sem.1.doc (74.8 kB)

Human movements_19_L sem.5.doc (74.8 kB)

Human physiology 19 L sem. 2.doc (82.9 kB)

Information technology 19L sem.5.doc (70.1 kB)

Insurance in Tourism and Recreation 19 L sem. 4.doc (70.1 kB)

Interpersonal Communication 19 L sem. 1.doc (70.7 kB)

Introduction to marketing 19 L sem. 2.doc (72.2 kB)

Introduction to Methodology of Research 19 L sem. 3.doc (69.1 kB)

Introduction to physical activity during pregnancy and postpartum 19 L sem. 2.doc (82.4 kB)

Italian 19 L sem. 1-4.doc (67.1 kB)

Italian 19 L sem. 3-6 PDW.doc (65.0 kB)

Law in Tourism and Recreation 19 L sem.4.doc (80.9 kB)

Management in tourism and recreation 19 L sem. 6.doc (78.8 kB)

Marketing in tourism and recreation PDW 19 L sem.3.doc (80.4 kB)

Mental training in sport and physical activity19 L sem 6 PDW.doc (67.6 kB)

Methods of psychoregulation 19 L sem. 4 PDW.doc (72.2 kB)

Monographic Lecture Fitness directions, trends and threads 19 L PDW sem. 5.doc (69.1 kB)

Movement Therapy 19 L sem. 5 PDW.doc (68.1 kB)

New Trends in Tourism 19 L sem.1.doc (77.8 kB)

Nutrition and physical activity 19 L sem. 6.doc (81.4 kB)

Organization of tourist and recreational events 19 L sem. 6.doc (67.1 kB)

Orienteering 19 L PDW (1).doc (71.7 kB)

Personal Development 19 L sem. 4 PDW.doc (70.1 kB)

Physical Activity for Seniors 19 L sem. 2.doc (71.2 kB)

Pre-medical first aid 19 L sem. 3.doc (73.2 kB)

Professional internships related to the speciality 19 L sem. 6.doc (62.5 kB)

Psychology of physical activity 19 L sem. 3.doc (72.7 kB)

Real estate Trade 19 L PDW sem.5.doc (78.3 kB)

Recreational and Movement Games 19 L sem. 1,2.doc (83.5 kB)

Regenerative methods and techniques 19 L PDW sem. 2.doc (85.5 kB)

Russian 19 L sem. 1-4 TiR.doc (67.1 kB)

Russian 19 L sem. 3-6 PDW TiR.doc (66.0 kB)

Sailing 19 L sem. 2.doc (83.5 kB)

Sailing camp 19 L sem. 4 PDW.doc (77.8 kB)

School tourism 19 L PDW sem. 3.doc (72.2 kB)

Sociology of leisure 19 L sem.3.doc (65.5 kB)

Speciality of Cultural Tourism 19 L sem. 3-6.doc (316.4 kB)

Speciality of Hospitality 19 L sem. 3-6.doc (219.6 kB)

Speciality of Management in tourism business 19 L sem. 3-6.doc (380.9 kB)

Speciality of Physical Recreation - Fitness 19 L sem. 3-6.doc (76.8 kB)

Speciality of Physical Recreation - Group Fitness 19 L. sem. 3-6.doc (412.2 kB)

Speciality of Physical Recreation - Physical Activity for Seniors 19 L sem. 3-6.doc (72.2 kB)

Speciality of Physical Recreation - Pre and Postnatal Exercises 19 L sem. 3.doc (102.4 kB)

Speciality of Physical Recreation - Sailing 19 L sem. 3-6.doc (89.6 kB)

Speciality of Physical Recreation - TENIS 19 L sem.3.docx (36.2 kB)

Speciality of Physical Recreation - Windsurfing 19 L sem. 3-6.doc (87.6 kB)

Speciality of Spa & Wellness 19 L.doc (255.0 kB)

Speciality of Tourism and Recreation Security 19 L sem. 3-6.doc (276.5 kB)

Speciality of Tourleading 19 L sem. 3-6.doc (393.7 kB)

Sport games Football 18 L PDW sem. 4.doc (71.7 kB)

Sports games - beach volleyball 19 LPDW sem 5.doc (68.6 kB)

Sports games - other forms of handball 19 L PDW sem. 2.doc (72.2 kB)

Strength Training Animator 19 L sem.6 PDW.docx (28.9 kB)

Studio Games 19 L PDW.doc (67.6 kB)

Summer forms of recreation (Summer Camp) 19 L PDW sem. 2.doc (80.4 kB)

Sustainable Tourism 19 L PDW sem. 4.doc (74.2 kB)

Swimming 19 L sem.2.docx (32.6 kB)

TENIS 19 L PDW sem. 6.docx (32.1 kB)

Theory and methodology of health training 19 L sem.5.doc (73.7 kB)

Theory and methodology of recreation 19 L sem. 1.doc (74.2 kB)

The role of local government units in the development of tourism 19 L PDW sem. 3.doc (105.5 kB)

Touring 19 L sem. 5.doc (85.5 kB)

Tourism and Recreation Development 18 L sem. 4.doc (84.5 kB)

Tourism and recreation economics 19 L sem.2.doc (79.4 kB)

Tourism geography 19 L sem.1.doc (97.8 kB)

Tourism Security 19 L PDW sem. 2.doc (71.7 kB)

Tourist fairs PDW 20 L (dr Wiskulski).doc (78.8 kB)

Tourist traffic service 19 L sem. 3 (dr Jacek Olszewski).doc (82.9 kB)

Tourist traffic service 20 L sem.3 (dr Wiskulski).doc (77.8 kB)

Winter forms of recreation (Ski camp) 19 L PDW sem. 4.doc (75.8 kB)

Tourism and recreaction - Master studies

Acquiring funds from the European Union PDW 18M sem.3.doc (71.7 kB)

Active tourism - biking 19 M PDW sem. 4.doc (71.2 kB)

Active tourism - canoeing 19 M PDW sem. 4.doc (71.2 kB)

Active tourism - hiking 19 M PDW sem. 4.doc (71.2 kB)

Active tourism - sailing 19 M PDW sem. 4.doc (71.2 kB)

Animation of free time 19 M PDW sem. 2.doc (69.1 kB)

Aqua fitness - sport for all 19 M PDW sem. 2.doc (81.9 kB)

Architectural monuments and heritage of Pomerania 19 M PDW sem. 3.docx (524.9 kB)

Biometrics 19 M sem. 2.doc (68.1 kB)

Business Tourism 19 M PDW.doc (81.9 kB)

Core-stability training 19 M PDW sem. 4.doc (66.0 kB)

Diagnostics of fatigue and recovery 19 M sem.3.doc (78.8 kB)

Economic Law 19 M sem.2.doc (83.5 kB)

Economics and finance of tourism and recreation entities 19 M sem.1.doc (89.1 kB)

Ecotourism 17 M PDW sem. 2.doc (67.6 kB)

English 19 M sem. 1-4.doc (67.1 kB)

Ethics of researchers 19 M sem. 3.doc (68.6 kB)

Extreme forms of physical activity 19 M sem. 4.doc (64.5 kB)

Field games 19 M PDW sem. 4.doc (70.1 kB)

Field Practice Course 19 M sem. 2-3 PDW.doc (68.1 kB)

Fitness Animator M 19, 2 sem.PDW-1.doc (147.5 kB)

Functional training Animator 19 M PDW sem. 3.doc (133.6 kB)

German L M sem. 1-4.doc (69.1 kB)

Gerontology 19 M PDW.doc (73.7 kB)

Health-Enhancing Training in Scientific Research 19 M sem.4.doc (71.7 kB)

Health psychology 19 M sem. 1.doc (73.2 kB)

Historical tourism M 19 sem. 2.doc (72.7 kB)

History of culture 19 M sem. 1.doc (82.4 kB)

Informatics in tourism and recreation 19 M sem.1.doc (65.0 kB)

International Law 19 M sem. 2.doc (70.1 kB)

Italian 19 M sem. 1-4.doc (69.1 kB)

Jogging 19 M PDW sem. 3.doc (71.7 kB)

Labor Law 19 M PDW sem.3.doc (80.4 kB)

Maritime tourism 19 M PDW sem. 4.doc (76.8 kB)

Marketing of the tourist and recreational services 19 M sem.4.doc (73.2 kB)

Master\'s seminar 19 M sem. 2-4.doc (73.2 kB)

Methodology of Scientific Research 19 M sem. 1.doc (82.4 kB)

Methods of psychoregulation 19 M PDW sem. 4.doc (67.1 kB)

Modern trends in tourism and hotel industry 19 M PDW sem. 2.doc (92.2 kB)

Monographic lecture- Modern fitness training 19 M PDW sem. 2.doc (65.0 kB)

Negotiations in business 19 M PDW sem. 2.doc (83.5 kB)

Nordic walking 19 M sem. 3.doc (69.1 kB)

Organization of Tourist and Recreational Events 19 M PDW sem. 3.doc (70.1 kB)

Outdoor Forms of Recreation 19 M PDW.doc (71.2 kB)

Planning and programming recreation 19 M sem. 1.doc (73.7 kB)

Prenatal and postantal physical activity 19 M PDW sem. 3.doc (84.0 kB)

Prevention of Back Pain 19 M PDW sem. 4.doc (67.6 kB)

Preventive pelvic floor muscle exercises 19 M PDW sem. 3.doc (89.1 kB)

Professional and research internships 19 M sem. 4.doc (61.4 kB)

Psychology of body image 19 M sem. 2 PDW.doc (73.2 kB)

Psychology of physical activity 19 M sem.3 PDW.doc (68.1 kB)

Recreational Dance 19 M sem. 1.doc (183.8 kB)

Sailing camp 19 M sem. 2 PDW.doc (76.8 kB)

Speciality of Active tourism 19 M sem.2-4.doc (279.0 kB)

Speciality of Crisis Management in Tourism and Recreation 19 M sem. 2-4.doc (408.6 kB)

Speciality of Management of Tourist and Sport Companies.docx (126.0 kB)

Speciality of Management of Transportation in Tourism and Recreation M 19 sem. 2-4.doc (461.3 kB)

Speciality of Nutrition and Supplementation 19M PDW.doc (666.6 kB)

Speciality of Personal Trainer M-19.docx (115.1 kB)

Speciality of Spa Therapist 19 M.doc (400.9 kB)

Statistics 19 M sem.2.doc (68.1 kB)

Sustainable Tourism 19 M PDW.doc (71.2 kB)

TENIS 19 M PDW sem. 4.docx (30.9 kB)

Territorial marketing 19 M sem. 3.doc (74.8 kB)

Tourism and recreation of children and youth 19 M PDW sem. 3.doc (70.1 kB)

Tourism Counselling 19 M sen.2.doc (62.5 kB)

Tourism management in the Region 19 M PDW sem. 3.doc (92.7 kB)

Tourism of the Disabled 19 M PDW sem. 3.doc (71.2 kB)

Tourism planning 19 M sem.2.doc (94.2 kB)

Tourism Policy 19 M sem.1.doc (72.7 kB)

Tourism Product 19 M sem.3.doc (70.1 kB)

Tourist and recreational infrastructure 18 M sem. 1.doc (82.9 kB)

Tourist company management 19 M sem.4.doc (73.2 kB)

Tourist regions 19 M. sem.1, 2.doc (95.7 kB)

Tourleading and tourguidening 19 M sem.1.doc (78.3 kB)

Various Outdoor Forms of Physical Recreation 19 M sem. 1.doc (71.2 kB)

Winter forms of recreation(Ski camp) 19 M PDW sem. 2.doc (67.1 kB)

World tourism 19 PDW sem. 3.doc (78.3 kB)

Yoga Animator 19 M sem. 4.doc (63.5 kB)