Władze Uczelni

Rektor
prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło

Prorektor ds. Studenckich i Sportu
prof. nadzw.dr hab. Tomasz Frołowicz

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
prof. nadzw. dr hab. Barbara Duda-Biernacka

Władze Dziekańskie

Dziekan Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii
prof. nadzw. dr hab. Wiesław Ziółkowski

Dziekan Wydział Turystyki i Rekreacji
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski

Dziekan Wydział Wychowania Fizycznego
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak

Władze Administracyjne

Kanclerz
mgr Olgierd Bojke

z-ca Kanclerza
mgr inż. Wojciech Kozłowski

Kwestor
mgr Anna Lewandowska